In Frankrijk hebben de grote retailers (Leclerc, Carrefour, Intermarché,…) een overeenkomst ondertekend die voorziet in een hele reeks maatregelen om hun energieverbruik de komende winter te verminderen. In België daarentegen staan vooralsnog geen specifieke maatregelen op de agenda.

Uit vrees voor mogelijke elektriciteitstekorten heeft de komende winter worden gevreesd, heeft Perifem, de federatie van distributienetbeheerders in Frankrijk, aangekondigd dat vanaf 15 oktober een crisis-energieprotocol in werking zal treden. Tot de belangrijkste maatregelen die de grote retailers in Frankrijk zijn overeengekomen, behoren onder meer het doven van de lichtreclames zodra de winkels sluiten, het verminderen van de verlichting, alsook diverse maatregelen voor een soberder energiebeheer (het stopzetten van de luchtreiniging 's nachts, het verschuiven van de ijsproductie, enzovoort). Het protocol omvat ook noodmaatregelen die in werking zullen treden in geval van kritieke pieken, zoals het verlagen van de temperatuur in de winkels tot 17 graden. "Dit protocol moet een langetermijnprotocol zijn, want het is tijd voor ‘energiesoberheid’, die onze consumptiegewoonten ingrijpend zal veranderen", aldus Thierry Cotillard, voorzitter van Perifem. Deze maatregelen moeten de supermarkten ook helpen om te besparen op hun energiefacturen, wat de consument uiteindelijk ook ten goede komt. De federatie is er ook van overtuigd dat het protocol van de foodretail als basis kan dienen voor alle handels- en distributiebonden in Frankrijk.

"De Belgische regering ziet geen reden om een waarschuwing te geven”

In België staat momenteel geen specifiek protocol op de agenda, ook niet voor retailers die aan de Frans-Belgische grens actief zijn. "Energieverbruik is een constante zorg voor Belgische supermarkten", stelt Sophie Tielemans, energiedeskundige bij Comeos. "Een specifiek plan voor energiebesparende maatregelen in de hele sector is momenteel dan ook niet aan de orde. De federale regering bevestigt dat ze geen reden ziet om vandaag een waarschuwing te geven.” Comeos benadrukt wel dat jet sinds 2019, met de steun van Leefmilieu Brussel en het Vlaams Energieagentschap, energiescans uitvoert bij haar leden met het oog op een doordachter energieverbruik. "Onze bedrijven doen al jaren inspanningen om hun energieverbruik te verminderen", besluit Sophie Tielemans, die voorbeelden aanhaalt zoals de geleidelijke inschakeling van verlichting om energiepieken te vermijden of het gebruik van gesloten koelruimtes.