Flanders’ Food, de speerpuntcluster voor voeding, lanceert met de steun van Vlaio zijn nieuwe programma ‘New & shifting resources’ om de eiwittransitie in ons land te bevorderen. Samen met onderzoekers, de overheid, ngo’s en Fevia Vlaanderen wil de organisatie alternatieve eiwitbronnen onderzoeken en uitwerken om zo uit te groeien tot voorloper op het vlak van eiwittransitie.

Dat consumenten steeds duurzamer willen consumeren, hoeven we u niet meer te vertellen. Het aanbod aan vleesvervangers stijgt zienderogen, denk maar aan de vele veggieburgers, tofu of falafels die klanten in de supermarkt terugvinden. Toch zijn er volgens Flanders’ Food nog heel wat mogelijkheden wat vleesalternatieven betreft. Zeker ‘gebrouwen’ vlees, het vlees op basis van dierlijke cellen ( kweekvlees) en het vlees op basis van microbiële cellen ((bacteriën, gisten, microfungi of micro-algen), heeft volgens hen heel wat potentieel om nutritioneel evenwaardig te zijn aan vlees. Daarom lanceerde de organisatie, met de steun van Vlaio, het ‘New & Shifting Resources’-programma met focus op de eiwittransitie. Op die manier wil het samen met onderzoeksinstellingen, ngo’s, de overheid en de voedingsindustrie alternatieve eiwitbronnen onderzoeken en uitwerken. Anders gezegd, Flanders’ Food wil zo veel mogelijk bruikbare eiwitten, waarvan nu slechts een fractie op ons bord beland, beschikbaar maken voor de consument.

Belangrijk: de alternatieve eiwitbronnen kunnen allerlei vormen aannemen. Het kan gaan om hybride vleesproducten als insecten, volledig plantaardige producten, maar ook 'gebrouwen' vlees op basis van cellen van microbiële of dierlijke oorsprong.

Onderzoek en ontwikkeling rond eiwittransitie

Concreet bestaat het nieuwe ‘New & shifting resources’-programma uit 3 pijlers. Zo wil Flanders’ Food eerst en vooral een roadmap opzetten voor onderzoek en ontwikkeling rond eiwittransitie. Dat wil het doen aan de hand van een consortium bestaande uit lead scientist & captains of industry & society die een onderzoeksagenda voor de komende jaren zullen opzetten.

Daarnaast wordt er ook een  stakeholdersplatform opgericht waarbij alle betrokken partijen waaronder onderzoeks- en kennisinstellingen als de KU Leuven, Fevia Vlaanderen, ngo’s als Bond Beter Leefmilieu, en de overheid 2 keer per jaar rond de tafel zullen zitten en op een constructieve manier zullen nagaan welk onderzoek er bijvoorbeeld nog nodig is om eiwittransitie naar een hoger niveau te tillen.

Tot slot blijft het niet alleen bij nieuwe ideeën en projecten, maar wil Flanders’ Food de theorie ook omzetten in de praktijk door bedrijven en starters aan te sporen om zelf in die eiwittransitie te stappen. Concreet wil de organisatie hen samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) begeleiden via de Food Pilot bij het uitwerken van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond alternatieve eiwitbronnen.Daarnaast kunnen starters en bedrijven ook terecht bij het Novel Food Platform waar ze meer informatie krijgen over welke regels ze moeten voldoen om deze vernieuwende voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld insectenburgers of veggieburgers op de markt te mogen brengen.

"Consumenten zijn anders gaan leven en eten, en zijn ook een pak veeleisender geworden. Enerzijds willen ze niet alleen duurzamer consumeren, maar moet ook de productie van ons vlees op een duurzame manier gebeuren, denk bijvoorbeeld aan het dierenwelzijn waar veel belang aan gehecht wordt. Anderzijds hebben consumenten genoeg van de traditionele maaltijd met vlees, aardappelen en groenten en zijn ze op zoek naar meer afwisseling”, verduidelijkt Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Economie en Innovatie. “Dit zijn belangrijke uitdagingen voor onze voedingsindustrie, maar het biedt ook enorm veel kansen. In de markt van de eiwitvervangers ligt immers nog een enorm potentieel voor nieuwe innovatieve producten zoals kweekvlees. We hebben in Vlaanderen de wereldtop van de voedingsindustrie in huis en met onze speerpuntcluster Flanders’ Food ook de innovatieve kracht, laten we die marktopportuniteit voor onze bedrijven in Vlaanderen dus verzilveren!”

Voorloper worden op vlak van eiwittransitie

Met dit nieuwe programma wil Flanders’ Food zoveel mogelijk mensen uit alle takken binnen de voedingsector samenbrengen om de dialoog te openen en samen op zoek te gaan naar nieuwe alternatieven. “Op die manier willen we bedrijven stimuleren om innovatiever te zijn en kunnen we uitgroeien tot de voorloper op het vlak van eiwittransitie”, voegt Philippe Muyters eraan toe. Bovendien zal die kennisuitwisseling op termijn ook zorgen voor een economische meerwaarde voor zowel individuele als een grote groep van ondernemingen.

Nadia Lapage, secretary general bij Fevia Vlaanderen, sluit zich aan bij die visie. “Consumenten zijn moediger geworden en staan meer open voor vernieuwing, en dat brengt opportuniteiten met zich mee om van deze alternatieven voor vlees een rendabel businessmodel te maken.” Al mogen we volgens haar niet te hard van stapel lopen. “Ondanks deze opportuniteiten ligt de keuze uiteindelijk nog steeds bij de consument. Hij moet de nieuwe producten accepteren en ook effectief gaan kopen. Bij de insectenburgers hebben we bijvoorbeeld gezien dat dat niet het geval was. Onze producten mogen dan nog zo high tech zijn, uiteindelijk draait alles om de smaak: klanten moet de producten lekker vinden. Als zij hun goedkeuring niet geven, staan we nergens”, besluit ze.