In de nasleep van het paardenvleesschandaal, heeft de Europese Commissie voorgesteld om het aantal controles in de hele voedselketen te verhogen. Ook de boetes moeten omhoog. Zo wil de Commissie potentiële fraudeurs afschrikken.

Een reeks wetgevende maatregelen, die het respecteren van de voedselnormen moet verhogen, zou vanaf 2016 in werking moeten treden. Eerst moeten de wetten opgesteld en goedgekeurd worden door het Europese Parlement en de Europese Raad. Elke lidstaat zou hierdoor verplicht kunnen worden een minimum aan onaangekondigde controles uit te voeren.

Volgens Europees Commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming Tonio Borg moeten de boetes ook evenhoog worden als de winst die de fraude opleverde. De omvang van het voorbije vleesschandaal moet de lidstaten volgens de Commissie aanmoedigen om dergelijke maatregelen te nemen om consumenten gerust te stellen. Want hoewel Europa de hoogste normen voor voedselveiligheid heeft van de wereld, is uit het recente schandaal gebleken dat er ruimte is voor verbetering, aldus Borg.

Vandaag verschillen de sancties van land tot land. Sommigen eisen een gevangenisstraf, terwijl anderen slechts een boete geven.