Sinds het begin van de crisis, staan non-foodwinkels onder zware druk. Sommige staan zelfs op de rand van het faillissement. Gerenommeerde winkels hebben zelfs aangekondigd dat ze willen stoppen met het betalen van huur, in ieder geval zolang dat de lockdown duurt.

“We hebben deze beslissing, die eenzijdig en dus zonder overleg met de eigenaars die wij vertegenwoordigen is genomen, niet echt verwelkomd”, vertelt Olivier Carrette, CEO van UPSI-BVS, die 60% van de Belgische professionals uit de vastgoedsector vertegenwoordigt, ons. BVS is echter niet doof voor de noden van de huurders en begrijpt dat eigenaars van panden een inspanning moeten leveren. De organisatie heeft daarom een oproep gedaan bij alle eigenaars van commercieel vastgoed dat direct wordt verhuurd aan winkeliers in het kader van huurovereenkomsten. De vereniging vraagt eigenaars om de komende 2 maanden, april en mei,  50% van de huur kwijt te schelden voor winkeliers-huurders die in moeilijkheden verkeren. Voor de overige 50% vraagt de organisatie de eigenaars om hun huurders de mogelijkheid te geven om het geld later te betalen, weliswaar voor uiterlijk 31 december 2020. Ter verduidelijking: deze maatregel geldt niet voor huurders die over voldoende financiële reserves beschikken.  

Vrijstelling onroerende voorheffing en een garantiefonds

Om mogelijke financiële verliezen tegen te gaan, vraagt BVS de banken bovendien om een vrijstelling te voorzien in de interestlasten voor de verhuurders van winkelpanden voor de betreffende periodes. Daarnaast roept de organisatie de federale, regionale en lokale overheden ook op om een bijdrage te leveren. Enerzijds door de kwijtschelding van de onroerende voorheffingen en andere belastingen en taksen die ten lasten van verhuurders van winkelvastgoed worden gelegd. Anderzijds door het opzetten van een garantiefonds voor huurders van commercieel vastgoed.

Overheid staat open voor lastenverlichting voor verhuurders  

Eigenaars worden in het huidige stadium dus uitgenodigd om met de huurders te praten, maar BVS laat aan Gondola weten dat eventuele steun van de overheid en de banken ten gunste van de eigenaars nog niet van toepassing is. “De nationale bank heeft contact genomen met de drie regionale regeringen, aangezien commerciële huurovereenkomsten een regionale bevoegdheid is”, legt Olivier Carrette, uit. “Op dit moment zijn de verantwoordelijken voor de regio’s niet tegen het principe, maar willen ze alles eerst uitvoerig bestuderen. Wij vinden dat de beslissing van BVS, en dus van de eigenaars, een mooie eerste stap is. Enkel door een gezamenlijke inspanning te leveren kunnen we uit deze moeilijke situatie geraken. Het is zowel in het belang van de verhuurder als de huurder.”