In het derde kwartaal steeg de omzet van Carrefour Group met 2,1% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die groei werd vooral getrokken door Brazilië en Frankrijk. En hoewel Carrefour in België slechts een gemiddelde groei behaalde, was dat wel een verbetering ten opzichte van de teleurstellende resultaten in het eerste semester (-2%).

Na een teleurstellend eerste semester, lijkt Carrefour voorzichtig de rug te rechten. De groep behaalde in het derde kwartaal van dit jaar immers een omzet van 21,087 miljard euro, goed voor een stijging van 2,1% tegenover dezelfde periode vorig jaar en 2,7% bij constante wisselkoersen. Die goede resultaten werden getrokken door Frankrijk dat afklokte op een omzet van 10,096 miljard euro (+1,6 tegenover dezelfde periode vorig jaar en +2,1% bij contante wisselkoersen), en Latijns-Amerika dat een resultaat van 3,612 miljard euro behaalde (+9,7% tegenover vorig jaar en +11,7% bij constante wisselkoersen). Toch kreeg de groep ook klappen in Europa (-1,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar en -1,3% bij constante wisselkoersen) en Azië (-2,8% in vergelijking met vorig jaar en -2,6% bij constante wisselkoersen), waardoor de omzet afklokte op respectievelijk 5,802 miljard euro en 1,577 miljard euro.

Frankrijk in volle groei

In Frankrijk wist de retailer een groei te verzekeren van 1,6%, waardoor de omzet afklokte op zo’n 10,096 miljard euro. Die mooie cijfers zijn vooral te danken aan de buurtwinkels (+4,7%) en de supermarkten (+2,6%,  al deden ook de hypermarkten het lang niet slecht. Hun omzet stagneerde wat een mooie vooruitgang is ten opzichte van de afgelopen 6 maanden waar de verkoop nog daalde met 1,6%. “In het derde trimester kon de groep het gat met de markt dichten op het vlak van prestatie en profiteerde de retailer van betere markttendensen. Vooral het foodsegment heeft bijgedragen tot die trend, terwijl de non-food markt negatief blijft”, verduidelijkt de groep.

Europa gaat achteruit, maar België recht de rug

In Europa behaalde Carrefour vergelijkbare resultaten met de eerste jaarhelft. Zo zakte de omzet over het algemeen met -1,5%. Enkel Roemenië (+4%) en Polen (+2,7%) verzilverden een mooi groei. In tegenstelling tot de eerste 6 maanden van dit jaar (-2%) kon België nu wel op een lichte groei van 0,5% rekenen. Zo klokte ons land af op een omzet van 1,05 miljard euro. Al werd die groei lichtjes beperkt door operationele storingen.

In Spanje en Italië waren de resultaten daarentegen iets minder rooskleurig. Hun omzet daalde immers met respectievelijk 2,7% en 4,4%. De slechte resultaten in Spanje waren te wijten aan de grote competitiviteit in het derde trimester en problemen bij de non-food markten. Italië kende dan weer een terugval (-4,4%) in vergelijking met het eerste semester (-3,6%) doordat de retailer te lijden had onder de forse concurrentie, waardoor markten die hun groei eerder al zagen vertragen nu nog slechtere resultaten boekten. Daarom heeft Carrefour onlangs besloten om Gérard Lavinay aan te stellen als de nieuwe Uitvoerend Directeur bij Carrefour Italië. Hij moet er opnieuw orde op zaken stellen.

Latijns-Amerika zet positieve trend verder

De verkoop in Latijns-Amerika steeg met 9,7% naar 3,6 miljard euro en dat zowel in Brazilië als Argentinië. Zo zet Carrefour de dynamiek van het eerste semester (+6,4%) verder. In Brazilië behaalde Carrefour een forste stijging van +5,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er was een belangrijke verbetering van de dynamiek in vergelijking met het eerste semester (+1,9%). Na een deflatie bij de food retail in het eerste semester, kende de markt, sinds juni, opnieuw een lichte inflatie.

In Argentinië behaalde Carrefour dan weer een indrukwekkende groei van 28,6%. In een complexe macro-economische context resulteerde de verderzettting van Carrefours commerciële initiatieven, vooral ten voordele van de koopkracht, in een versnelling van de groei. Die werd aangedreven door een belangrijke toename van het volume.

Azië blijft moeilijk

Ook in het derde kwartaal daalde de omzet van Carrefour in Azië, goed voor -2,8% waardoor het bedrijf afklokte op 1,6 miljard euro. Net zoals in de voorbije twee kwartalen is het Taiwan die zijn omzet ziet toenemen (+1,4%), terwijl China wegzakt met 4,8%. Al is er bij die laatste toch een lichte verbetering zichtbaar in vergelijking met het eerste semester (-6,4%). De prestaties van Carrefour werden vooral gedreven door de snelle ontwikkelingen bij de online verkoop, die voortvloeit uit de verdere ontwikkeling van nieuwe partnerschappen.

Perspectieven

In het derde semester vervolgde Carrefour de implementatie van zijn transformatieplan aan een goed tempo. Daarbij boekte de retailer vooral vooruitgang bij zijn omnichannel aanbod (drives, voetgangersdrive, en de finalisatie van de implementatie van aparte e-commerce websites), de versnelde aanpassing van het aanbod in de winkels en de versterking van de operationele efficiëntie (kosten, investeringen en stocks).

De groep bevestigt al zijn doelen en meer bepaald:

  • -het kostenbesparingsplan van 2 miljard euro op een jaarlijkse basis tegen 2020
  • -de verkoop van 500 miljoen euro aan non-strategische vastgoed tegen 2020
  • -een omzet van 5 miljard euro uit e-commerce tegen 2022
  • -een omzet van 5 miljard euro uit bio tegen 2022

-

“Dankzij de vooruitgang die Carrefour kon boeken wat betreft de selectie en productiviteit van zijn investeringen, kan de groep zijn investeringsprogramma verder uitrollen met een vast enveloppe die ongeveer 1,7 à 1,8 miljard euro bedraagt in 2018”, besluit Carrefour.