Een Nederlandse onderzoeker heeft bekendgemaakt dat hij vanaf komende herfst in staat zal zijn een hamburger te maken uit stamcellen. Een vooruitgang die ongetwijfeld de voedingsindustrie wereldwijd overhoop zal halen! Het gaat om een anoniem gefinancierd project dat als doel heeft het aantal fokrunderen voor de voedingsindustrie, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen, te verlagen.

Dr. Mark Post, hoofd van de afdeling fysiologie van de Universiteit van Maastricht hoopt zijn hamburger, die zich nu nog in de laboratoriumfase bevindt, in oktober dit jaar te onthullen. "De vraag naar vlees zal in de komende veertig jaar verdubbelen" legt hij uit. "Wij hebben dus vervangende oplossingen nodig. Als we niks doen, zal vlees een heel erg duur luxe product worden. (...) Wij kunnen met in-vitro methodes vanuit stamcellen een product maken dat lijkt op vlees, aanvoelt als vlees en hopelijk ook de smaak zal hebben van vlees." Deze eerste hamburger is gemaakt van cellen van runderen die zijn opgekweekt uit het serum van een kalffoetus. Dr. Post heeft, met zijn team, dunne reepjes rundspierweefsel gekweekt van 3cm lang en 1,5 cm breed met een dikte van 1 mm. Voor een "echte" hamburger zijn bijna 3.000 stukjes spierweefsel nodig een een honderdtal stukjes vetweefsel.

Waarom een hamburger? De onderzoekers hebben dit vlees gekozen omdat de koe een van de minst efficiënte dieren als het gaat om de omzetting van voer naar eetbaar voedsel voor de mens. Slechts 15% van het door het dier doorgeslikte voer verandert daadwerkelijk in voedsel. Dr. Mark Post hoopt het rendement van 15 naar 15% te verhogen. Met deze onderzoeken zou ook de hoeveelheid rundvlees, en dus de veestapel, verkleind kunnen worden.

Om het moment kost dit stukje vlees 250.000 euro, maar als het werkt zou over 10 à 20 jaar een massale productie op gang kunnen komen. De gedachte dat we vanaf 2050 een stuk vlees op ons bord hebben liggen dat in het laboratorium is opgekweekt is dus niet zo gek.