De doe-het-zelfsector groeide vorig jaar 23% tegenover het jaar ervoor. Toch zorgt die groei voor spanningen tussen retailers en fabrikanten, onder meer door de aanhoudende onzekerheid in de wereldwijde toevoerketens en de explosief gestegen grondstof- en transportprijzen. Vakfederatie Hima Benelux wil op Europees niveau afspraken maken om die spanningen weg te werken.

In 2020 groeide de DIY-sector maar liefst 23% tegenover 2019, zo blijkt uit cijfers van Fullmoon, het collectief marktintelligentieplatform voor de non-food sector. Toch is er ook een keerzijde aan die medaille, want de sector wordt nu geconfronteerd met een toegenomen vraag naar duurzame producten, aanhoudende onzekerheid in de wereldwijde toevoerketens, en de explosief gestegen grondstof- en transportprijzen. Dit heeft geleid tot een verstoring van de wereldwijde logistieke keten met laattijdige leveringen als gevolg. De explosieve stijging van grondstof- en transportprijzen zette ook de prijzen in de doe-het-zelfzaken onder druk. Die situatie leidde tot spanningen tussen de retailers, de distributeurs en de fabrikanten in de sector. Hier wil vakfederatie Hima Benelux, de nieuwe naam voor FEBIN dat in 1999 werd opgericht en dat een honderdtal toeleveranciers uit de doe-het-zelfsector vertegenwoordigt, iets aan doen. Daarom wil het op Europees niveau afspraken maken om de spanningen weg te werken. “Als vakfederatie willen we bruggen bouwen”, zegt Piet De Coninck, gedelegeerd bestuurder van Hima Benelux. “In volle pandemie hebben we als federatie de krachten gebundeld met onze Europese en internationale tegenhangers. Om de situatie in de sector te ontmijnen, hebben we in overleg met de retailers op Europees niveau een code of conduct uitgewerkt. De afspraken moeten een antwoord bieden op het potentiële conflictmodel tussen de retail, de distributeurs en fabrikanten. Dit is geen Belgisch probleem, alle landen rondom ons maken hetzelfde mee. We moeten de spanningen op Europees niveau neutraliseren.”

Hima Benelux roept op tot grensoverschrijdende samenwerking, data-uitwisseling en wederzijds begrip. “Overal in Europa wordt onze sector met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Er is niet alleen de verstoorde toevoerketen. Consumenten én beleidsmakers vragen meer duurzame producten, denk maar aan de ambities van de Europese Green Deal. Ook de almaar snellere digitale samenleving verandert het winkelgedrag en maakt het verwerken en analyseren van data steeds complexer. Als vakfederatie willen we onze leden ondersteunen met inzichten in al die trends", besluit Piet De Coninck, die vanaf 1 oktober naast Hima Benelux ook Hima, het Europees verhaal gaat leiden en mee aan de leiding komt van het HIMA-EDRA DIY congres dat de community van retail en supply eenmaal per jaar samenbrengt.