De Covid-19-crisis is meer dan een crisis. Het is ook een springplank naar een nieuwe economie, zeggen Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola, en econoom Bruno Colmant in een gesprek met Le Soir. “Uiteraard is er angst, maar we moeten hoop brengen.”

De Covid-19-crisis is een opdoffer voor veel bedrijven en gezinnen. Financieel hebben velen het moeilijk. “Ik vrees voor een dualisering van de maatschappij, voor een grotere kloof tussen de have en de have nots”, zegt Bruno Colmant. “De middenklasse stond voor de gezondheidscrisis al onder druk, nu is dat nog veel meer het geval.” Geen rooskleurige situatie, maar het is belangrijk om een boodschap van hoop te brengen, zegt Pierre-Alexandre Billiet. “Deze crisis laat zich nog niet heel sterk voelen, omdat we nog reserves hebben, maar ook omdat er geen nieuw systeem is om te herinvesteren in een nieuwe economie. Het is het moment om de manier waarop we functioneren te herdenken in functie van een idee dat wij willen lanceren: een consumptiepact. Dat moet onder meer gebaseerd zijn op een responsabilisering van de consumptie. Vandaag koopt de consument op bijna automatische manier, zonder zich veel vragen te stellen over de impact van zijn aankopen. In België is de consumptie door gezinnen goed voor meer dan de helft van onze economie. De keuzes die de individuele consument maakt, zijn bepalend voor onze economie. Hij is zich daar amper van bewust, omdat het aankopen van producten losgekoppeld is van de economische impact. Een consumptiepact kan opnieuw een richting geven aan onze consumptie en aan de lokale productie, zoals de landbouw, die in een rampzalige toestand verkeert vandaag. Er zijn vandaag 70% landbouwers minder dan in de jaren negentig."