De derde buitengewone ondernemingsraad die vandaag bij Delhaize werd gehouden, heeft opnieuw niets opgeleverd. De vakbonden verwijten de directie van Delhaize geen enkel initiatief te hebben genomen, maar aanvaarden geen andere mogelijkheid dan de intrekking van het plan. Delhaize stelt de impasse vast en vraagt vicepremier Pierre-Yves Dermagne om een sociale bemiddelaar aan te stellen.

"Delhaize wil nogmaals onderstrepen dat zij bereid is te investeren in de sociale dialoog en dat ook zal blijven doen. De directie van Delhaize hoopt op een gelijkwaardig signaal van de sociale partners en vraagt hen dan ook om alle supermarkten opnieuw toegankelijk te maken voor de klanten", aldus de onderneming in een verklaring. Het is een keerpunt in de communicatie van Delhaize. Tot nu toe wilde het bedrijf haar argumenten niet in detail uiteenzetten om geen olie op het vuur te gooien. Onderhandelen doe je niet in het openbaar, en niet voordat je je emoties de vrije loop hebt gelaten. Maar na drie vergaderingen zonder discussie is de sociale blokkade duidelijk. En het systematische verwijt van de vakbonden aan Delhaize dat ze niet luisteren, moet de directie nu wel irriteren en uitnodigen tot een eigen lezing van de feiten. Om het duidelijk te stellen: als er een blokkade is, dan is dat omdat de vakbonden principieel weigeren het plan te bespreken, dat zij puur en alleen verwerpen omdat het afwijkt van de methode van geïntegreerd beheer, terwijl alle garanties kunnen worden geboden met betrekking tot de voorwaarden van de betrokken werknemers: "In de betrokken supermarkten zal er geen invloed zijn op de werkgelegenheid, aangezien al het personeel zal worden overgedragen aan de nieuwe onafhankelijke managers, met behoud van de lonen en arbeidsvoorwaarden. De werknemers van onze onafhankelijke supermarkten zullen door een duidelijk wettelijk kader worden beschermd, zowel tijdens de overgang als in de toekomst, op dezelfde manier als nu. Alle betrokken werknemers zullen hun baan behouden en hun carrière kunnen voortzetten in de toekomstige zelfstandige winkels, met behoud van hun huidige salaris en arbeidsvoorwaarden zonder tijdsbeperkingen. Delhaize heeft dit ook schriftelijk bevestigd in een brief aan alle getroffen medewerkers."

Delhaize engageert zich voor behoud van loon en arbeidsvoorwaarden

Het persbericht van Delhaize, het eerste in zijn soort sinds het begin van de crisis, is bedoeld om de zaken weer in evenwicht te brengen, aangezien haar vrijwillige stilzwijgen ertoe had geleid dat tot nu toe alleen de argumenten van de vakbonden in de media waren opgenomen. Maar ze herhaalt ook dat ze bereid is een dialoog aan te gaan, zolang dit niet neerkomt op een pure afwijzing van de overdracht van het park aan de aangesloten operatoren: “Sinds de start van dit overleg heeft Delhaize drie buitengewone ondernemingsraden georganiseerd. De sociale partners hebben deze momenten van sociale dialoog echter telkens na korte tijd verlaten, ondanks een agenda die telkens de mogelijkheid bood om bijkomende vragen te stellen en suggesties te doen over het huidige plan. Alle tot nu toe gestelde vragen zijn beantwoord.”

Geen dialoog via media of publieke fora

"Delhaize heeft veel begrip voor de emotie en vragen van haar werknemers", vervolgde de verklaring. "De directie van Delhaize wil en zal zich dan ook blijven inspannen om deze sociale dialoog mogelijk te maken. Door de aanstelling van een sociale bemiddelaar aan te vragen, wil Delhaize in het belang van de werknemers de sociale dialoog alle kansen geven. Deze moet het mogelijk maken alle bijkomende informatie over het toekomstplan te verstrekken, alle vragen van onze sociale partners en onze werknemers te beantwoorden en de discussie over de begeleidende maatregelen van dit plan op gang te brengen. Delhaize heeft de sociale dialoog en de sociale wetgeving altijd gerespecteerd en zal dat ook in de toekomst blijven doen."

"Delhaize blijft zich inzetten voor een transparante communicatie met haar werknemers en hun vertegenwoordigers in het overlegproces. Om een rustige sociale dialoog te garanderen, kiest Delhaize ervoor om de sociale dialoog binnen de ondernemingsraad te voeren en niet via de media of publieke fora", besluit de onderneming, als om aan te geven dat het het eenrichtingspubliek debat is dat haar dwingt om vandaag deze mededeling te doen en ook om de tussenkomst van een bemiddelaar te vragen in dit dossier dat momenteel geblokkeerd is.