Delhaize blaast de samenwerking met de openbare diensten voor tewerkstelling, Actiris, en opleiding (Bruxelles Formation en VDAB Brussel) nieuw leven in. Op die manier willen ze meer tewerkstellings- en opleidingsprogramma's creëren binnen Delhaize en zo meer Brusselaars aan een job helpen.

In aanwezigheid van de Brusselse minister voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, vernieuwde Delhaize het samenwerkingsakkoord met de Brusselse openbare diensten voor tewerkstelling en opleiding. Dit akkoord verplicht de verschillende partijen om nauwer samen te werken voor tewerkstellings- en opleidingsprogramma's in het Brussels Gewest. Actiris en Delhaize werken al sinds 2011 samen en met deze vernieuwing en de openstelling voor opleidingen willen ze deze samenwerking nieuw leven inblazen.

"Na een eerste succesvolle samenwerking zet Delhaize de sterke relatie met de Brusselse openbare diensten verder. Meer nog, we versterken dit omdat Delhaize nu ook zal werken met opleidingsactoren”, verduidelijkt Bernard Clerfayt, Brussels minister van Tewerkstelling. “Het is een erkenning van de kwaliteit van onze openbare diensten en de perfecte gelegenheid om een oproep te doen naar alle werkgevers die nog niet met ons samenwerken.”

200 openstaande vacatures

Deze samenwerking is van strategisch belang om nieuw talent te blijven aantrekken. Delhaize heeft momenteel ongeveer 200 openstaande vacatures. Dit zijn voornamelijk knelpuntberoepen, zoals teamleiders of slagers. Dankzij deze nieuwe samenwerking met Actiris hoopt Delhaize die lege plekken sneller in te vullen. Concreet zal Delhaize een beroep doen op Actiris om personeel in de Brusselse regio aan te werven. In de praktijk zal een Actiris-consultant die gespecialiseerd is in de grootdistributie de behoeften van Delhaize analyseren en de meest geschikte diensten voorstellen: aanwervingsadvies, bedrijfsstages, opleiding, enzovoort.

Dat Delhaize zich inzet voor een betere tewerkstelling en opleidingen in het Brusselse Gewest, is niet verrassend. "Delhaize is een belangrijke werkgever in de Brusselse regio, met meer dan 6.700 werknemers en meer dan 1.100 aanwervingen per jaar. Delhaize stelt ook meer dan 2.000 Brusselaars tewerk. Tewerkstelling en opleiding vormen dan ook een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Vandaag willen we deze band met Brussel opnieuw bevestigen en ons partnerschap met Actiris vernieuwen", besluit Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize.