De bediendevakbonden bij Delhaize hebben de directie woensdag (3/12/2014) opnieuw een ultimatum gesteld. Als er tegen de vergaderingen van 10 en 12 december niet meer rekening wordt gehouden met de bekommernissen van de bonden, dreigen zij met acties. Stakingen tijdens de oh zo belangrijke kerstperiode zouden Delhaize wel eens veel pijn kunnen doen.

Het water tussen de vakbonden en de directie van Delhaize blijft diep. Vooral over de loon- en arbeidsvoorwaarden liggen de standpunten nog steeds ver van elkaar. Dat de directie een onderscheid wil maken tussen oude en nieuwe werknemers en hierbij het sectorbarema wil toepassen, is de vakbonden een doorn in het oog. Daarnaast willen de vakbonden dat vertrek steeds op vrijwillige basis kan, ook voor personeel dat in aanmerking komt voor brugpensioen.

De bediendevakbonden stellen de directie (voor de tweede keer) een ultimatum: als er op de volgende vergaderingen niet meer rekening gehouden wordt met hun eisen, dreigen zij met acties van 13 december. Hiermee zou de kerstperiode van Delhaize in het water kunnen vallen.

Delhaize noemt het ultimatum “onverantwoord en onaanvaardbaar”, maar zegt er alles aan te zullen doen om dergelijk scenario te vermijden, tot een verzoeningsvergadering op de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg.