Delhaize heeft de vernieuwde plannen voorgesteld voor de omstreden supermarkt in de Sint-Annakerk in Gent. Er komt geen klassieke supermarkt, maar wel een markthal, een wijnbar en een restaurant. De appartementen naast de kerk komen er niet, zodat het zicht op de kerk onbelemmerd blijft.

Delhaize krijgt al maandenlang forse tegenwind voor de geplande supermarkt in de Gentse Sint-Annakerk, maar stelde gisteren de aangepaste plannen voor het project voor. In de kerk komt geen klassieke supermarkt met rekken en koelkasten: naast de markthal en het restaurant komt er ook een wijnbar. Het restaurant en de hal worden van elkaar afgesloten door een grote glazen wand. Het inkomgedeelte van de kerk blijft toegankelijk voor niet-klanten. In de oorspronkelijke plannen wou Delhaize appartementen bouwen naast de kerk, maar die komen er op vraag van het stadsbestuur uiteindelijk niet. Wel zal er een buurtparkje aangelegd worden. Verder krijgt het restaurant een terras en aan de linkerkant komt een technische zone voor de keuken en een leverzone.

Delhaize, Sint-Annakerk
Delhaize, Sint-Annakerk
Delhaize, Sint-Annakerk

Delhaize zal de voorgevel van de kerk restaureren en de binnenmuren van de kerk en de kunstwerken beschermen met plinten. Daarachter zullen de nutsvoorzieningen weggewerkt worden. De restauratiekosten worden geschat op 5 à 6 miljoen en worden gedragen door de supermarktketen. Die kan er mogelijk wel een deel van recupereren via erfgoedsubsidies uit Vlaanderen. Delhaize hoopt dat alles klaar is tegen eind 2022. De plannen zijn een bijsturing tegenover het oorspronkelijke plan van Delhaize, maar stemmen de tegenstanders niet gunstiger. Ondanks de komst van een buurttuin en de bescherming van het orgel blijft Actiegroep SOS Sint-Anna tegen de plannen gekant.