De rechtbank heeft woensdag besloten het verbod op stakingen te handhaven voor de winkels en depots van Delhaize in Brussel, Vlaams-Brabant en Puurs (Antwerpen), waar het distributiecentrum van de onderneming voor online bestellingen is gevestigd.

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft woensdag het beroep verworpen dat de vakbond ACV Puls had ingesteld tegen het piketverbod voor de winkels en depots van de supermarktketen Delhaize. Het bevel blijft dus van kracht tot eind april en de directie van de keten kan deurwaarders blijven sturen om eventuele blokkades op te heffen. De rechtbank oordeelde dat de schade die Delhaize heeft geleden te groot is en dat de acties, naast omzetverlies, hebben geleid tot verspilling van levensmiddelen en de uitvoering van contracten met leveranciers hebben verhinderd, meldt De Standaard. "We kunnen hieruit afleiden dat na de agenten en deurwaarders nu het gerecht de kant van de directie kiest", zegt vakbondsman Cedric Claeys (ACV Food and Services) aan Belga. Voor de organisatie is dit niets minder dan een inbreuk op het stakingsrecht. De directie van Delhaize was daarentegen tevreden met de beslissing van de Brusselse rechtbank en stelde dat "ook het recht om te werken moet worden gerespecteerd". De onderneming herhaalde ook haar wens om een "rustige" dialoog te voeren met de vakbonden.

Zelfs tien uur onderhandelen onder auspiciën van de sociale bemiddelaar die voor dit dossier is aangesteld, heeft geen enkele vooruitgang opgeleverd omdat beide partijen bij hun standpunt bleven. Op het terrein daarentegen neemt de stakingsbeweging elke dag een beetje meer af. Op donderdag waren nog slechts negen winkels gesloten, acht in Brussel en één in Wallonië, van de 128 geïntegreerde supermarkten die de keten de komende maanden en jaren in concessie wil geven. Er zij op gewezen dat een andere klacht, die door de SETCa bij het Brusselse arbeidsauditoraat is ingediend wegens niet-naleving van de wet-Renault en de raadplegings- en informatieplicht, nog steeds hangende is.