Terwijl de onderhandelingen in februari nog onder druk stonden door de gezondheidscrisis kondigen ze zich vandaag niet veel makkelijker aan. “We moeten keuzes maken die overeenstemming met wie we zijn en waar we voor staan. En we zullen het doen.”

Naar aanleiding van de nieuwe onderhandelingen spreken we met Dimitri Bollette, sourcing director bij Delhaize, die zijn visie geeft over de situatie: “Het is om te beginnen om een niet-gefundeerde overtuiging te corrigeren. Het gaat om het hardnekkige idee dat de retail geprofiteerd heeft van de gezondheidscrisis. We hebben effectief ongeziene opstoten in de verkoop gezien in 2020, maar ook een explosie van kosten (hygiëne, veiligheid, absenteïsme, logistiek, inflatie van de grondstofprijzen, enzovoort), waar soms niet altijd rekening mee gehouden wordt. De situatie is een klein beetje anders voor dit jaar, omdat het positieve effect op de verkoop verdwenen is en de kosten tegelijk heel hoog zijn.” In die context kondigen de onderhandelingen zich als heel moeilijk aan, zeker nu er nieuwe aandachtspunten zijn. “”We zijn genoodzaakt om mee te evolueren met de nieuwe uitdagingen die er gekomen zijn door het virus. De positionering van Delhaize is duidelijk: het is meer dan ooit een sterk merk. Onze leveranciers en partners weten perfect wat Delhaize verwacht om een stevige en duurzame samenwerking uit te bouwen. We bieden onze klanten dagelijks een meer gezonde, evenwichtige en toegankelijke voeding aan”, aldus Dimitri Bollette. “Ik verwacht moeilijke en beslissende onderhandelingen met onze leveranciers, die wellicht zullen leiden tot veranderingen in bepaalde historische samenwerkingen. Maar het is nodig: we moeten keuzes maken die in overeenstemming zijn met wie we zijn en waar we voor staan. En we gaan dat ook doen.”

Post-Covid tijdperk

De onderhandelingen zijn duidelijk een sleutelelement in de commerciële kalender van de retailers. Dit jaar wellicht nog meer dan de voorbije jaren, meer bepaald door de evoluties op de markt en in onze consumptiegewoontes. “De koopkracht van onze klanten staat centraal. De eerste zichtbare impact van de inflatie zijn verontrustend. Zoals altijd is het onze intentie om de koopkracht van onze klanten te verdedigen door gezonde, lekker, lokale en duurzame producten aan te bieden, terwijl we een grote transparantie aanbieden. De evoluties die opgedoken zijn sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben de keten grond gedestabiliseerd, met grote onevenwichten tussen vraag en aanbod. Daarbovenop is de heropstart na de coronacrisis niet in alle sectoren even goed verlopen, waardoor er een inflatie ontstaan is. Laat ons niet naïef zijn, de onzekerheid die vandaag heerst in de sector leidt tot heel wat speculatie, die niet representatief is voor de grondstofprijzen en de impact ervan op onze leveranciers. Er zijn ook nieuwe kanalen ontstaan of bestaande zijn versterkt, zoals e-commerce en buurtwinkels. Dat staat zeker op de agenda tijdens de gesprekken met onze leveranciers.”

Sales & Negotiation Summit

Wil u meer weten over de komende onderhandelingen? Neem deel aan onze opleiding over het onderwerp op 16 september.

Klik hier!