De geconsolideerde omzet van Lotus Bakeries is gedurende het eerste kwartaal van het lopende boekjaar met 4,3% gestegen tot 139,3 miljoen euro. Deze groei zou vooral te danken zijn aan de verkoopinspanningen die in de verschillende landen zijn gedaan. Daarom is de groei van merkproducten groter dan de totale groei. Het netto resultaat van het eerste kwartaal ligt in vergelijking met 2011 13,6% hoger en komt uit op 12,8 miljoen euro.