Een nieuwe commerciële strategie, category management, het operationele luik dat herbekeken wordt, communicatie. Dit is meer dan een plan, het is een echte cultuurverandering!

Net als alle andere hypermarktketens, is ook Cora bezig met grote werken. De formule wordt overal grondig herbekeken. In Frankrijk, waar de hypermarkt een instituut is, zetten de specialisten alle zeilen bij om nieuwe concepten te vinden (zie kaderstuk) om het hypermarktmodel te doen draaien en weerwerk te bieden aan het argument dat steeds vaker wordt geopperd: de hypermarkt zou dood zijn, of toch op zijn minst stervende.

Sinds de bevestiging van een reorganisatie in 2017, zijn de problemen waar Cora mee worstelt aan de oppervlakte gekomen. De kosten moeten naar beneden en er moet een nieuw plan komen om de groei te bewerkstelligen. De familie Bouriez, die de Frans-Belgische louis delhaize-groep controleert, is altijd discreet geweest, en dat geldt ook voor de betrokken ketens. Buiten zijn reclamecampagnes communiceert Cora dan ook erg weinig. Het ziet er echter naar uit dat daar verandering in gaat komen. Algemeen directeur Olivier Haller (rechts) en zijn uitvoerend algemeen directeur, Cédric Antoine (links), waren tijdens het gesprek dat we met hen hadden alvast erg transparant.

 De twee mannen zijn echte producten van de groep waaraan ze altijd heel trouw zijn gebleven. Olivier Haller is al tien jaar lang de baas van Cora Belux, nadat hij eerst een tijdje aan het hoofd stond van de Luxemburgse vestiging van Foetz. Op dat punt loopt zijn carrière gelijk met die van Cédric Antoine, die hen opvolgde in die functie en door de groep ook belast werd met de opdracht Wink uit de grond te stampen, de enige Belgische keten die volledig gebaseerd is op Drive. Hoewel dat format het uiteindelijk niet haalde op de Belgische markt, was het toch duidelijk welke talenten de baas ervan in huis had. We zijn dan ook niet verbaasd dat hij samen met Haller gekozen werd om bij Cora Belux een tandem te gaan vormen die de formule een nieuw elan moet geven. De antwoorden van beide mannen op onze vragen waren trouwens zo gelijklopend dat we ze in dit interview niet toegeschreven hebben aan de ene of de andere, kwestie van het lezen ervan wat te vergemakkelijken.