Van de oorsprong tot de oogst van 2013De eerste beschrijvingen van de kiwi, afkomstig is uit zuidoost China, dateren uit 1750, maar de vrucht zou in Europa nog lange tijd onbekend blijven. Het eerste land dat zich met de kweek en verhandeling ging bezighouden, was Nieuw-Zeeland om enkele jaren later, in de jaren 60, op de voet te worden gevolgd door onze dichtstbijzijnde exporteur, Frankrijk. De boomgaarden bevonden zich toen in het zuidwestelijke deel van het land en ook nu nog is deze regio, met 70% van het volume, het belangrijkste productiegebied van het land, gevolgd door het zuidoosten (Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes en Corsica). De Franse kiwi, die op alle markten als kwaliteitsvrucht wordt erkend, heeft zich laten gelden en geniet nu een zeer positief merkimago.

Er worden verschillende variëteiten gekweekt, maar met 90% van de geproduceerde hoeveelheden is de Hayward veruit meest wijd verbreide soort. Deze variëteit met groen vruchtvlees komt al zijn beloften na, zowel in technisch opzicht als op het gebied van consumptie. Terwijl consumenten over de hele wereld de originele smaak en de heilzame werking waarderen, zijn de distributeurs vooral geïnteresseerd in zijn houdbaarheid in het rayon. Toch is Frankrijk bezig met de diversificatie van dit product, aldus Marie-José Sanz, kiwi-producent in Lot et Garonne (zuidwest Frankrijk) bij een familiebedrijf dat zijn producten via zijn onderneming Fruitport op de markt brengt. Marie-José Sanz is tevens medevoorzitter van het Bureau Interprofessionnel du Kiwi (BIK). En hoewel die diversificatie nog maar in de kinderschoenen staat, draagt zij bij aan de progressieve groei van de Franse boomgaarden, die in de jaren 60 was ingezet. “Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Summerkiwi, een vroegrijpe variëteit met groen vruchtvlees, de Sungold Zespri G3, met geel vruchtvlees, en de Baby Kiwi, een kleinere kiwisoort. Niemand twijfelt eraan dat natuurlijke vernieuwing en uitbreiding van de boomgaarden ertoe zal leiden dat nieuwe variëteiten, afhankelijk van het onthaal dat zij bij de consumenten vinden, een grotere plaats zullen innemen. Maar de Hayward zal marktleider blijven", aldus haar uitleg. In Azië houden de consumenten bijvoorbeeld van kiwi’s met geel vruchtvlees. En al is deze variëteit in Frankrijk en Europa weinig in trek, ook hier zou de vraag zich flink kunnen uitbreiden. Om het goede imago van de Franse kiwi voor de toekomst zeker te stellen en de markt op te peppen, zetten de Franse kiwikwekers alles op alles voor een erkenning van de Franse herkomst. Daartoe hebben zij een belangrijke communicatieactie op touw gezet. Daarnaast blijven zij hun aandacht echter vooral richten op de ontwikkeling van de smaakeigenschappen van hun kiwi’s. “Reeds lang bestaande onderlinge afspraken in de sector hebben het mogelijk gemaakt deze kwaliteit te bereiken. De concentratie van de productie in enkele gebieden die bijzonder geschikt zijn voor het kweken van kiwi’s is natuurlijk de belangrijkste factor voor de algemeen erkende homogene kwaliteit”, benadrukt Marie-José Sanz.

Hoe staat het met de Belgische markt? 35 tot 40% van de Franse kiwi-oogst is bestemd voor de export en België is een belangrijke markt voor de Franse kiwi’s. “België is koploper als het om onze exportafzet gaat. In 2012-2013 is het exportvolume nog toegenomen.” De Belgische consument is veeleisend en verwacht dat zijn kiwi een kwaliteitsproduct is, goed voor de gezondheid en groot van formaat. Dat is waarom de Franse kiwi bij ons zo’n gunstig onthaal vindt. De gezondheidstroef is des te belangrijker omdat de kiwi vaak door ouders wordt gekocht voor hun kinderen. Met zijn aanbod aan vitamine C (80mg/100g) past de kiwi – die ook maar weinig calorieën bevat – namelijk perfect in het dieet van een kind, dat nog een grote energiebehoefte heeft. Verschillende studies, met name uitgevoerd door de professoren LaChance en Duttaroy, hebben aangetoond dat de kiwi zeer rijk is aan voedingsstoffen. Van nature zeer rijk aan vitamine C en E is de kiwi een goede bron van antioxidanten.

Oogst 2013. Het frisse en regenachtige, en in bepaalde regio’s zelfs zeer regenachtige, voorjaar heeft een zwaar stem heeft zowel in Frankrijk als elders onvermijdelijk een negatieve invloed gehad op de bestuiving en de bevruchting. “Gelukkig is de situatie door het gunstige zomerweer daarna weer bijgetrokken. De oogst is zojuist begonnen en verloopt in goede omstandigheden. Het is echter nog veel te vroeg om een exacte stand van zaken op te maken met betrekking tot het productievolume. Volgens de eerste schattingen zal het volume ongeveer 10 à 15% lager liggen en het formaat van de vruchten hier en daar enigszins uiteenlopen” volgens de informatie van Marie-José Sanz. Nog altijd volgens de eerste waarnemingen moet de productie rond de 55 à 60.000 ton uitkomen. “Vanaf eind november, als de oogst binnen is, zullen we meer weten”.