Zoals we gewoon zijn in deze vaste afspraak met onze lezers, onderzoekt financieel expert Luc Roesems de balansen van de vennootschappen die supermarkten exploiteren op franchisebasis of in samenwerkingsverband met zelfstandige ondernemers. Deze opdracht vervult hij in Vlaanderen voor Buurtsuper.be (UNIZO) en in Wallonië voor APLSIA (UCM): twee federaties die de uitbaters van zelfstandige winkels groeperen.

Het werk bevestigt een voorspelbaar feit: hoewel de coronaperiode voor de modale burger een moeilijke tijd was, heeft deze ook haar voordelen gehad. Ze heeft immers geleid tot een stijging van de omzet van de zelfstandige handelaars die zo iets meer ademruimte hebben gekregen. Toch bleek uit de X-ray van de bij de Nationale Bank gedeponeerde rekeningen, dat hun situatie nog steeds verre van ideaal is. 

Luc Roesems voert dit werk al 8 jaar uit in Vlaanderen, in opdracht van Buurtsuper.be. Sinds 2019 buigt de expert zich in samenwerking met APLSIA, de Franstalige beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de foodretail, ook over de financiële toestand van de Waalse en Brusselse winkels. Beide organisaties hebben een legitiem belang bij de financiële gezondheid van de sector van hun leden, maar nemen een enigszins verschillende houding aan wat betreft het bekendmaken van de resultaten. Zo deelt APLSIA de resultaten van het onderzoek over de toestand in het Franstalige deel van het land met Gondola, en onthult het ook de verschillen tussen de verschillende retailers.