Vraag en aanbod: het zijn misschien wel de twee belangrijkste termen in de economie. Maar uit recent onderzoek van IBM blijkt dat het verband tussen beide termen voor veel retailers nog te vaak giswerk is. Het onvoldoende verwerken van alle beschikbare gegevens blijkt de voornaamste oorzaak. Nochtans kan dat een grote meerwaarde betekenen om op lokaal niveau te concurreren.

Het aanbod van producten en diensten evolueert voortdurend. Dat beseffen we allemaal. Maar toch is het vooral aan de vraagzijde dat snelle veranderingen voor problemen zorgen. De verwachtingen van de consument zijn hoger dan ook, zowel inzake kwaliteit als inzake snelheid, innovatie, service… Combineer dat met de hoge competitiviteit en retailers hebben meer dan ooit nood aan betrouwbare gegevens voor hun productieproces. De uitdaging om voorraden correct af te stemmen op de lokale vraag maakt het voor veel offline verkooppunten nóg moeilijker om te concurreren met de online markt.

Meten is weten

Lokale retailers verzamelen de dag van vandaag al heel veel data. Data van verkooppunten, van de plaatselijke demografie, van sociale media, uit publiek beschikbare gegevens zoals enquêtes, maar bijvoorbeeld ook over het klimaat van een verkooppunt. Winkels waar het vaak warm weer is hebben meer nood aan zonnecrème dan aan sneeuwlaarzen. Dat zijn veel lokale gegevens en deze zijn niet makkelijker te vergaren. Toch is dit pas het begin. De gegevens moet gecombineerd worden in één bruikbaar model waar je makkelijk conclusies uit kan trekken. Pas dan vormt die data écht een meerwaarde.

Aan de slag met data

De voornaamste klacht van de bevraagde onderzoekers is het niet kunnen harmoniseren van al deze zeer lokale data en er geen inzichten uit kunnen onttrekken. Slechts één op de drie zegt alle intern en extern verzamelde gegevens om te zetten in één strategie voor alle kanalen. Bovendien komen de inzichten uit lokale gegevens niet altijd overeen met de overkoepelende strategie van een retailer. De gevolgen hiervan maken zich duidelijk wanneer er vragen komen over stockmanagement.

Voorspelbaarheid is key

79 procent van de fysieke winkels meldt altijd te kunnen voldoen aan de vraag. Dat cijfer is echter sterk afhankelijk van de producten. Zo zegt bijvoorbeeld slechts 32 procent van de aanbieders van CPG’s (consumentengoederen met hoge omloopsnelheid) op stockniveau te kunnen voldoen aan de vraag. Een groot verschil. 83 procent van de CPG-winkels zegt bovendien zijn stock goed tot heel goed te kunnen voorspellen. Dat blijkt onterecht. 58 procent meldt een out-of-stock-rate van zes tot tien procent, het marktgemiddelde. Bij ruim één of vijf ligt die rate hoger en dus té hoog in vergelijking met de markt.

De markt is onvoorspelbaar

De voortdurende introductie van nieuwe producten is een grote bezorgdheid bij veel retailers. Deze binnenkomers maken het volgens hen moeilijk om zelfs op lokaal niveau een standaardtactiek op te stellen. Niet elk model werkt voor elk product. Andere bezorgdheden zijn business model disruption door de digitale markt en de steeds groter wordende competitiviteit.

Wat is het gevolg?

Het blijkt lastig of zelfs onmogelijk om gestandaardiseerd aan de slag te zijn - de ongetwijfeld makkelijkste tactiek. De impact van een promotie of van een innovatief product is moeilijk te voorspellen. Bijgevolg lijdt de stock hieronder: een onderschatting van de verkoop zorgt voor een te snelle uitputting, een overschatting voor een te grote stock. En zo zijn we weer aanbeland bij vraag en aanbod.

Conclusie

De retailsector beseft steeds meer dan het niet alleen nood heeft aan meer heel lokale data, maar ook aan de juiste en bruikbare verwerking ervan. 77 procent van de bevraagden zegt hiervoor al stappen te zetten. Hiervoor maken ze bijna altijd gebruik van partners. Transparantie en makkelijk om te implementeren noemen de retailers de belangrijkste argumenten om voor een bepaalde partner te kiezen. Allemaal verwachten ze dat de return van hun inspanning groot zal zijn. Terecht? Dat zullen we binnen enkele jaren merken bij een herhaling van dit onderzoek.

Meer weten of gedetailleerd de cijfers bekijken? Lees hier de volledige white paper van het onderzoek van IBM in samenwerking met Forrester Consulting (Engels).