Vorige maand kondigden we u nog dat een stijging van het consumentenvertrouwen aan, maar het heeft niet mogen zijn. In maart is het vertrouwen van de consument opnieuw gedaald. De vertrouwensindicator van de Nationale Bank van België daalde tot een niveau vergelijkbaar met de periode november-januari 2012.

De oorzaak van de daling ligt bij de negatieve economische ontwikkelingen en ongunstige financiële evoluties. Het pessimisme inzake werkloosheid is ook het hoogste niveau in drie jaar bereikt.

De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op -17 in februari en staat nu op -24.