Het consumentenvertrouwen is in augustus weggezakt tot zijn laagste niveau sinds november 2016: -9. De sterke afname van het vertrouwen bij de consumenten is vooral te wijten aan hun aanzienlijk ongunstigere macro-economische vooruitzichten.

Het consumentenvertrouwen is in augustus 2019 weggezakt tot -9, zijn laagste niveau sinds november 2016. Dat maakte de Nationale Bank bekend. De achteruitgang was vooral merkbaar als het ging over de macro-economische situatie. Zo werden de vooruitzichten inzake de economische situatie neerwaarts bijgesteld, de indicator van het consumentenvertrouwen klokte af op -20, tegenover -15 de maand ervoor.

Bovendien nam ook de vrees voor een stijging van de werkloosheid, na een stabilisatie tijdens de vorige drie maanden, fors toe. Het consumentenvertrouwen steeg hier van 8 tot 13. Vergis u echter niet: als het over de werkloosheidsprognoses gaat, wijst een stijging op een minder gunstige trend, terwijl een daling gunstiger nieuws betekent. 

Wat hun persoonlijke situatie betreft, verwachten gezinnen dat hun financiële situatie licht zal verslechteren: het consumentenvertrouwen zakte van -1 naar -2. De spaarintenties van de Belgen bleven echter ongewijzigd ten opzichte van de maand juli.