Colruyt wil actief landbouwgrond aankopen en richt daarvoor een aparte exploitatievennootschap op, Agripartners. 

De gronden die Colruyt aankoopt, zouden bewerkt worden in samenwerking met lokale boeren. De producten die er geteeld worden, zouden dan zo veel als mogelijk in de Colruyt-winkels terechtkomen. De voorbije jaren werkte de supermartketen al samen met de land- en tuinbouwsector, bijvoorbeeld voor de aardappel- of biologische varkensteelt. De groep heeft ook al wat landbouwgrond in bezit, rond zijn distributiecentra bijvoorbeeld, maar heeft geen zeggenschap over wat erop geteeld wordt. Dat wil de keten nu veranderen, en daarbij wordt ook aan uitbreiding gedacht door extra landbouwgrond aan te kopen. In eerste instantie wordt gedacht aan gronden rond het hoofdkwartier Halle. Colruyt kocht onlangs ook de West-Vlaamse bioboerderij Zilverleen, een hoeve met 25 hectare gronden. De boerderij wordt zelfstandig uitgebaat door een bioboer. Wat er geteeld wordt, hangt af van de grond en van wat klanten willen. 

"Als Belgische speler wil Colruyt Group het aanbod ook zoveel als mogelijk Belgisch, lokaal aanbieden en verankeren", zegt Colruyt Group in een persbericht. "Landbouwproducten worden nu al zoveel als mogelijk Belgisch gesourced, via deze piste wil de retailer nog meer inzetten op Belgisch, door Belgisch aanbod mee te borgen, te verzekeren en de beschikbaarheid ervan te stimuleren. In alle transparantie en via samenwerking met lokale landbouwers kan van bij het begin van de keten ingezet worden op innovatie en verdere verduurzaming. (...) Colruyt Group gelooft heel sterk in dit soort nieuwe vormen van samenwerken binnen de keten. Er wordt op een transparante manier samengewerkt, op basis van heldere afspraken waar iedereen zich in kan vinden. Door de ideeën en sterktes van alle partijen samen te leggen bouw je een gemeenschappelijk project op."