Ives Depoortere, CEO van Jules Destrooper, wordt de nieuwe voorzitter van BABM, de Belgo-Luxemburgse vereniging van de Merkartikelfabrikanten. Dat maakte de organisatie bekend tijdens zijn algemene vergadering. Als voorzitter van BABM wil de topman niet alleen de samenwerking op alle niveaus versterken maar de merken ook verder verdedigen en promoten in de Belux. 

Ives Depoortere was zijn hele loopbaan actief in de FMCG, eerst bij Unilever, dan bij Orangina-Schweppes en bij Iglo Belgium. Sinds mei 2019 is hij de CEO van Jules Destrooper. Daarnaast is hij ondertussen drie jaar lid van de raad van bestuur van BABM. In zijn rol als voorzitter wil hij verder inzetten op het verdedigen en promoten van merken in België en Luxemburg. Hij vindt het belangrijk dat de sector zijn stem laat horen om te kunnen inspelen op de vele uitdagingen die zich aandienen op commercieel, juridisch, digitaal en logistiek vlak. Al moet dat volgens hem bij contacten met federaties als Fevia en Comeos wel via één stem gebeuren. Op die manier krijgt de sector meer gehoor bij de politieke wereld en andere gesprekspartners. 

Banden aanhalen binnen de sector

De topman van Jules Destrooper staat bekend als een man van dialoog en samenwerking en wil vooral een vertrouwensklimaat scheppen tussen alle spelers in de keten.  “Ik wil de banden tussen de merkfabrikanten en de distributiesector verder aanhalen omdat we met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden die eigen zijn aan het Belgische ecosysteem”, aldus Ives Depoortere. “Ik denk daarbij aan zaken die een handicap blijven voor onze bedrijven in vergelijking met de buurlanden, zoals hogere arbeidskosten in ons land en een taks/accijnzendruk die behoort tot de hoogste in Europa.” 

Nieuwe leden aantrekken

Wat BABM zelf betreft wil hij de positieve dynamiek van de voorbije jaren verder zetten. “Ik wil nieuwe leden blijven aantrekken en ervoor zorgen dat BABM het grootst mogelijke aantal merkfabrikanten in België en Luxemburg vertegenwoordigt”, vertelt hij. “Om dat te bereiken is het aan BABM om zijn leden duurzame toegevoegde waarde te blijven bieden. Denk aan juridische bijstand, contacten op topniveau met de spelers in de keten en een expertisecentrum dat data rond markttrends verzamelt.”

Hij wil met andere woorden de samenwerking versterken tussen de merkfabrikanten die lid zijn van BABM, uiteraard met respect voor de mededingingsregels. Daarbij is het volgens hem trouwens cruciaal dat ook de kleinere fabrikanten binnen BABM hand in hand kunnen werken met de grote internationale groepen. 

“Ik ben bijzonder blij dat iemand met zoveel ervaring en uitstraling als Ives Depoortere voorzitter van BABM wordt”, reageert Walter Gelens, de CEO van de vereniging. “Met zijn ruime ervaring en zijn diepgaande kennis van de sector zal hij BABM beslist helpen om de groei die de voorbije jaren is gerealiseerd, te bestendigen en de merken met succes en enthousiasme te blijven verdedigen.