Wie bij Carrefour ‘Varkensvlees van Weleer’ van de Kwaliteitsketen Carrefour koopt, kan voortaan met een eenvoudige scan met zijn smartphone de herkomst ervan nagaan, een primeur in België. De retailer werkte hiervoor samen met Vinçotte, de grootste keuringsorganisatie in België. Carrefour komt zo tegemoet aan de grote vraag naar transparantie.

Carrefour en Vinçotte zetten blockchaintechnologie in om klanten meer transparantie te bieden over de herkomst van producten. Concreet ontwikkelde Vinçotte samen met een Belgische start-up een digitale traceerbaarheidsoplossing voor Carrefour. De Farm-to-Shop oplossing maakt gebruik van een dynamische QR-code die op het product wordt aangebracht tijdens het verpakkingsproces. Deze code kan vervolgens met elke type smartphone gescand worden door iedereen die de herkomst van het product zou willen nagaan. De consument krijgt zo voor het eerst toegang tot kwaliteits- en auditdata die op vraag van Carrefour reeds gedurende 15 jaar zorgvuldig door Vinçotte worden opgeslagen en beheerd. Deze data worden bovendien ook opgeslagen in een blockchain zodat de integriteit van deze gegevens gewaarborgd wordt over een langere periode.

“Dankzij deze nieuwe webapplicatie kan de consument niet alleen meteen de origine en verwerkingsstappen van zijn product nagaan, hij kan er ook zeker van zijn dat deze data steekproefgewijs geverifieerd werden en dus ook betrouwbaar zijn”, vertelt Jill Soels, Product Manager voor de applicatie bij Vinçotte.

Sneller reageren op problemen 

En dat is niet het enige. De app fungeert ook als een echt communicatiekanaal. Zo komt de consument na het scannen van de QR-code, op de webpagina terecht, waar hij met één druk op de knop recepten voor dit product kan terugvinden en eveneens opmerkingen of eventuele klachten over het product kan indienen. De vragen komen rechtstreeks toe bij de klantendienst van Carrefour, die zo snel mogelijk een antwoord kan verschaffen en gericht kan ingrijpen indien er zich daadwerkelijk een probleem voordoet.

“Dankzij de applicatie zullen de betrokken actoren sneller en met nog meer accuraatheid kunnen reageren op mogelijke problemen in de bevoorradingsketen, waardoor de algemene voedselveiligheid beter gewaarborgd wordt”, legt Marco Croon, CEO van Vinçotte, uit.

In een eerste fase wordt het systeem vanaf deze week toegepast op het ‘Varkensvlees van Weleer’ van de ‘Kwaliteitsketen Carrefour’. Andere productlijnen volgen al in het eerste kwartaal van dit jaar.