Alexandre Bompard, de nieuwe CEO van Carrefour Group, heeft zijn transformatie plan "Carrefour 2022" voorgesteld. Daarin worden 2.400 Franse banen geschrapt, nieuwe partnerschappen voorgesteld met onder meer Tencent in China, het aanbod van Carrefour met meer dan 10% verminderd en investeringen die het prijsconcurrentievermogen moeten verbeteren, opgedreven. Daarnaast gaat er bij Carrefour meer aandacht uit naar de verkoop, focust het bedrijf op omnichannel en zijn veroveringsformats, en voert het een ambitieuze politiek met verse producten en "voedseltransitie". Voorlopig heeft Carrefour België nog geen details vrijgegeven. 

«Ik heb een grote ambitie voor Carrefour: de voortrekker in de wereld te zijn zodat klanten anders zouden kunnen eten door hen, elke dag en overal, kwalitatieve voedinginsproducten, betrouwbaar en tegen een redelijke prijs, aan te bieden. Om dit te bereiken en een winnende dynamiek terug te vinden, moeten we ons model vernieuwen, onze organisatie vereenvoudigen en ons openstellen voor partnerschappen, onze operationele efficiëntie verbeteren, investeren in onze veroveringsformats, een krachtig omnichannelmodel bouwen en ons vers en biologisch productaanbod ontwikkelen, vooral onder het merk Carrefour. Dit is de betekenis van het transformatieplan «Carrefour 2022» dat we vandaag onthullen en dat de Groep en haar medewerkers met ambitie en vastberadenheid zullen dragen», aldus Alexandre Bompard, Ceo van Carrefour Group.

Het transformatieplan stoelt op 4  pijlers: de implementatie van een vereenvoudigde en open organisatie, de verhoging van productiviteit en concurrentievermogen, de creatie van een omnichannel referentiewereld en de hervorming van het aanbod, ten dienste van de voedselkwaliteit. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1.Implementatie van een vereenvoudigde en open organisatie 

Rationalisering van de zetels

De Carrefour groep wil inzetten op een eenvoudiger en opener beleid om zo van haar sterke punten te profiteren. Daarvoor wil de retailer het gewicht en de complexiteit van de zetels in de organisatie van de groep verminderen. Ook rationaliseert Carrefour de vestigingen van haar zetels in al de landen waar ze aanwezig is, om de operationele efficiëntie van de teams te verbeteren en om aan reactiviteit te winnen. De impact van de nieuwe maatregelen zal dus ook in België te voelen zijn.

In Ile-de-France worden de zetels gehergroepeerd, wat betekent dat de corporate zetel in Boulogne wordt gesloten en dat het project voor de bouw van een nieuwe zetel van 30.000 m² in Essonne wordt stopgezet. Daarnaast zal een strikt vrijwillig vertrekplan worden aangeboden aan 2.400 mensen op het hoofdkantoor in Frankrijk, op een totaal personeelsbestand van 10.500. 

Structureren rond partnerschappen

Volgens de retailer zal «Carrefour 2022» een klantgerichte organisatie integreren om beter tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van consumenten. Het bedrijf benadrukt dat alle geplande maatregelen daaraan bijdragen.In het nieuwe plan kiest de Carrefour groep er ook voor om zich meer te structureren rond partnerschappen. Zo kan het bedrijf niet alleen profiteren van innovaties en betere ervaringen, maar ook van de ervaring van innovatieve start-ups en de kracht van sectorleiders, zoals bij de overeenkomst met Fnac Darty in consumentenelektronica en bij het partnerschap met Showroomprivé voor online privéverkopen. 

De mogelijk participatie van Tencent, wereldwijd technologisch leider, in Carrefour China en van Yonghui, gespecialiseerd distributeur van verse en kleine formaten in China, biedt grote kansen voor Carrefour in dit land, vooral op het gebied van e-commerce voedsel.

2.Efficiënter worden en aan concurrentievermogen winnen

Kostenbesparingsplan van 2 miljard euro in actie vanaf 2020

Het kostenbesparingsplan zal volgens Carrefour betrekking hebben op 4 hoofdassen. Ten eerste wil de groep aankopen van handelsgoederen optimaliseren. Concreet betekent dit dat de retailer haar productaanbod zal hertekenen door het assortiment met meer dan 10% te verkleinen en door internationale onderhandelingen te voeren om zo te profiteren van de aanwezigheid van Carrefour in meer dan 30 landen. Ten tweede zal de groep niet-handelsgoederen rationaliseren. Dat houdt een strikt beheer in van uitgaven, specificaties en het beleid van een systematische heronderhandeling van historische contracten door teams die aan de Groep zijn toegewijd. Ten derde wil het bedrijf ook haar logistieke kosten verminderen. Daarbij moet er meer aandacht uitgaan naar de operationele efficiëntie van de supply chain. Tot slot wil Carrefour ook de kostenstructuur verminderen door de zetelorganisaties te vereenvoudigen.

Volgens de retailer zal de doelstelling om 2 miljard euro te besparen vooral behaald worden dankzij de eerste drie hoofdassen.

273 ex-DIA winkels afstoten

Zoals eerder verwacht, besluit Carrefour om zo'n 273 ex-DIA-winkels van de hand te doen. Sommige ex-DIA-winkels verkeren namelijk in grote problemen omdat ze zich onvoldoende kunnen aanpassen aan hun marktomgeving en klanten sinds ze onder de vlag van Carrefour opereren. Het is niet de bedoeling dat de 273 winkels direct sluiten. Carrefour zal per verkooppunt zoeken naar overnemers, indien die niet gevonden worden zullen de winkels definitief dichtgaan. De onderneming zal daarnaast ook systematisch de voorkeur geven aan een herclassificatieaanbod binnen de groep. 

Strategischere investeringen

Het plan «Carrefour 2022» voorziet een jaarlijkse investeringsenveloppe van €2 miljard vanaf 2018. Dankzij die enveloppe is de retailer naar eigen zeggen in staat om de activa van de groep te behouden en haar transformatieambities te implementeren. De investeringsprojecten worden vervolgens geselecteerd met verhoogde selectiviteit en geïmplementeerd via effectieve processen. 

Carrefour hoopt met zijn investeringen de groeifactoren van de groep aanzienlijk te doen toenemen. Dat doet de retailer door meer te investeren in IT en digitaal,  en supply chain. Door het automatiseren van orderverzamelplatforms wil Carrefour de supply chain-investeringen mogelijk maken en wil het zo een omnichannel-aanbod in de voedingssector creëren. 

Wat de vastgoedstrategie betreft, zal Carrefour de volgende drie jaar 500 miljoen euro aan niet-strategische activa verkopen. 

Een efficiëntiestrategie ten dienste van het prijsconcurrentievermogen 

Carrefour benadrukt dat het dankzij de strikte discipline op het gebied van kostenbeheersing en toewijzing van middelen, die op de lange termijn zal worden gehandhaafd, middelen wil vrijmaken om het commercieel concurrentievermogen te verhogen. Dat is volgens Carrefour een belangrijke prioriteit. De ontwikkeling van eigen merken zal immers bijdragen tot de aantrekkelijkheid van het productaanbod van Carrefour.

3.Een omnichannel referentiewereld creëren 

In haar strategische plan kondigde de retailer ook aan dat het een uniek Carrefour-universum wil creëren, online en fysiek, om tegemoet te komen aan de verwachtingen van consumenten. Dat universum zou van haar netwerk gebruik maken om op elk moment en op elke plaats het beste aanbod voor een erkende en loyale klant te garanderen, klinkt het. 

Investering in hypermarkten 

Carrefour zet in op haar hypermarkten. Dat format vormt een sterkte van de groep en moet perfect geëxploiteerd worden, aldus de retailer. Om de efficiëntie van dit format te verbeteren, zal de onderneming onder meer de oppervlakten van hypermarkten aanpassen aan hun geografisch bereik. Zo zal de oppervlakte van hypermarkten, waar nodig in Frankrijk, tegen 2020 met minstens 100.000 m² verkleinen. Daarnaast zoekt de groep ook naar allianties in het non-food aanbod voor het aankopen en verkopen, om op die manier het aanbod te verbeteren. Verder zal de operationele efficiëntie van de winkels worden aangepakt door te kiezen voor de beste praktijken op het vlak van de beweging van producten, het beheer van de voorraden en de afwaarderingen. Als laatste wil de groep ook het park van haar hypermarkten aanpassen wanneer dat noodzakelijk is, door vijf winkels door derden te laten uitbaten. Voorlopig is er geen sluiting gepland in Frankrijk. 

Focus op de veroveringsformats

De supermarkten en convenience-winkels zijn veroveringsformats voor de groep. Daarom zal Carrefour de komende vijf jaar minstens 2.000 convenience-winkels openen en sterk investeren in grote Europese steden. "Elk van deze formats zal actief deelnemen aan de inzet van het omnichannel-universum van de groep door een voorbereidings- of leveringscentrum, een afhaal- of retourpunt voor klanten te zijn," aldus Carrefour. Daarnaast wil de groep de ontwikkeling van het format cash & carry versnellen. Zo zal de retailer 20 Atacadão winkels per jaar openen in Brazilië vanaf 2018, waarvan 5 conversies van hypermarkten in 2018. In Argentinië, kondigt Carrefour aan te investeren in het enseigne Maxi, door vanaf 2018 de conversie van 16 hypermarkten te lanceren. Ook zal Carrefour het ombuigen van deze formats in Europa voortzetten, met een versnelling van de inzet van Promocash in Frankrijk en verdere experimenten in andere landen. 

Massieve investering in digitaal 

De groep zal over een periode van 5 jaar tijd €2,8 miljard investeren, of dus zes keer meer dan de momenteel toegezegde investeringen, om een switch naar het digitale en omnichannel te maken (totaal van de investeringsen exploitatiekosten). 

€5 miljard omzet in de food e-commerce tegen 2022

De ambitie van Carrefour is om een onmisbare speler te worden in food e-commerce, met een omzet van €5 miljard voor de groep en een marktaandeel voor food e-commerce van meer dan 20% in Frankrijk tegen 2022. 

Om dat doel te halen zal het bedrijf het aanbod van diensten versterken en uitbreiden. Carrefour zal een beroep doen op haar fysieke netwerk om haar klanten een betrouwbare en uitgebreide omnichannel-service te bieden. Daarbij gaat het onder meer om leveringen aan huis. "Het geheel aan oplossingen voor leveringen, aangeboden door Carrefour, zal betrouwbaar en wijdverspreid zijn. In Frankrijk zal de levering aan huis uitgebreid worden naar 26 steden en de express-levering in 1u zal geïmplementeerd worden in 15 steden vanaf 2018", klinkt het bij de retailer. Daarnaast zullen 170 nieuwe Carrefour Drive's vanaf 2018 worden geopend en zal de algehele kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd, dankzij de inzet van geautomatiseerde logistieke middelen (platforms voor voorbereiding van orders). Tot slot zal ook de Click & Collect vanaf 2019 uitgebreid worden tot meer dan de helft van de winkels.

De groep benadrukt dat het beheer van de laatste kilometer van leveringen aanzienlijk betrouwbaarder en sneller zal zijn dankzij de samenwerking die Carrefour vandaag aankondigt met Stuart, een dochteronderneming van de La Postegroep. 

Om het marktaandel van 20% te behalen, kiest Carrefour ook voor één unieke handelssite: Carrefour.fr voor Frankrijk. "De kracht van het merk Carrefour moet ten volle uitgebaat worden ten dienste van de ambitie van een referentie-omnichannelaanbod voor voedsel in 33 landen waar de groep aanwezig is. Om haar digitale identiteit te versterken zal de groep in Frankrijk in 2018 een unieke site lanceren, Carrefour.fr, die alle producten zal aanbieden. Het is de bedoeling dat alle geografische gebieden deze unieke site krijgen", klinkt het bij Carrefour. Om haar e-commerce aanbod met succes te transformeren, kondigt Carrefour het partnerschap aan met Sapient, een toonaangevende technologische speler van de Publicis Group.

4. Hervorming van het aanbod, ten dienste van de voedselkwaliteit

1 miljoen extra consumenten van traditionele verse producten in Frankrijk tegen 2022

Carrefour stelt een ambitieuze doelstelling voor traditionele verse producten in Frankrijk: "de omzetgroei is driemaal hoger dan die van fast moving producten (producten met hoog verbruik) en kent één miljoen klanten meer tegen 2022". Om dit doel te bereiken, implementeert Carrefour voor de consument een ondersteuningsplan ten voordele van de agro-voedsel keten. Zo lanceert het een agro-ecologisch plan vanaf 2018, valoriseert het lokale producten door te garanderen dat ze in bepaalde gebieden in de meerderheid zullen zijn, biedt het een financiële en duurzame steun van landbouwers voor de conversie naar bio. Carrefour kondigt vandaag immers een partnerschap aan met WWF voor de financiering van de conversie naar bio en voor de creatie van een specifieke WWF etikettering. Verder mobiliseert de retailer Carrefour Foundation om projecten in de biologische landbouw te financieren, verdubbelt het de gevormde medewerkers voor verse producten in Frankrijk tegen 2018 en veralgemeent het bedrijf de Blockchain-technologie om de traceerbaarheid van producten vanaf 2018 te verbeteren.

Het doel bereiken van €5 miljard omzet in de bio in 2022 

Carrefour positioneert zich als een leider in de democratisering van biologische producten en wil haar omzet verhogen van €1,3 miljard naar €5 miljard € in 2022. Om de toegankelijkheid tot de bio-producten te verhogen, zal Carrefour de zones voor bio veralgemenen in de winkels in Frankrijk en zal het haar gamma bioproducten vergroten. De groep versterkt ook haar online bio-aanbod door de ontwikkeling van haar gespecialiseerde logo Greenweez te versnellen. Carrefour zal haar prijs-, promotie- en loyaliteitsbeleid gebruiken ten dienste van de democratisering van de bio. Om de informatie naar haar klanten te verbeteren, lanceert de Groep ook een sensibiliseringscampagne in haar winkels en op haar sites. 

Een derde van de omzet realiseren via producten van het merk Carrefour tussen nu en 2022

De producten van het merk Carrefour zullen een sleutelrol spelen bij het bereiken van de ambitie van de groep op het gebied van voedselkwaliteit, in het bijzonder door een breder gamma en een grotere prijsaantrekkelijkheid. Dit is één van de prioriteiten van de bedrijfsstrategie, die de verdubbeling rechtvaardigt van initiatieven om originele en zeer kwalitatieve eigen merken te creëren, zowel op componenten als op inkomsten. Carrefour bewerkt aldus een ingrijpende verandering door een nieuw kwaliteitsbeleid te lanceren dat met name de massificatie van controles en de snelle eliminatie van alle controversiële stoffen omvat. 

De groep zal ook de hoeveelheid merkverpakkingen van Carrefour tegen 2020 met 5% verminderen. De co-constructie met klanten is een sterke ontwikkelingsas van de eigen merken van het bedrijf, evenals de versterking van de traceerbaarheid van de producten waaruit zij bestaan. 

En België?

Voorlopig is er nog geen nieuws over de impact die dit transformatieplan zal hebben op Carrefour België. Een bijzondere ondernemingsraad zal donderdag 25 januari plaatsvinden.