Dankzij de goede resultaten in Latijns-Amerika, klokte de omzet van Carrefour Group in het eerste semester af op 38,8 miljard euro, ofwel een stijging van 3,5% op vergelijkbare basis. In België vallen de resultaten echter tegen: de omzet daalde in het tweede kwartaal met 1,6% en met 1% in het eerste semester. 

“Carrefour toont een duidelijke vooruitgang wat performance betreft, onze halfjaarcijfers blijven groeien”, reageert Alexandre Bompard, CEO van Carrefour. “Dit sterke momentum gaat bovendien gepaard met een versterking van ons transformatieplan. We vermenigvuldigen concrete initiatieven om onze klanten nog beter te bedienen: we investeren in de prijs om hun koopkracht te ondersteunen, we bieden hen een uitgebreider aanbod aan diensten en meer innovatieve formats aan. Om onze ambitie te benadrukken dat we iedereen toegang willen geven tot een gezonde maaltijd, hebben we van onze voedingstransitie onze bestaansreden gemaakt.”

Carrefour Group: nettoverlies van 399 miljoen euro

In de eerste 6 maanden van dit jaar behaalde Carrefour Group een omzet van 38,793 miljard euro, ofwel een stijging van 3,5% op vergelijkbare basis. Als we rekening houden met het negatieve effect van de wisselkoersen, daalt de omzet met 1,2% bij de huidige wisselkoersen. De brutomarge klokte dan weer af op 22% in het eerste semester. “Prijsinvesteringen wogen op de brutomarge, al zorgden de inkoopwinsten, de lagere logistieke kosten en de betere prestaties van de financiële diensten voor een stabilisatie”, verduidelijkt de retailer. De distributiekosten bedroegen op hun beurt 18,4% van de netto-omzet. Zij profiteerden van het kostenverminderingsplan en omvatten kosten die gelinkt zijn aan de nieuwe winkels en de nieuwe klantendiensten, vooral in de digitale sector. Verder klokte het EBITDA van de groep af op 1,311 miljard euro, goed voor een EBITDA-marge van 3,8%. De recurrente operationele winst van de groep nam toe tot 618 miljoen euro, ofwel een stijging van 4,5% bij constante wisselkoersen. De operationele winstmarge steeg daarnaast lichtjes tot 1,8%. De retailer sluit tot slot het eerste semester af met een nettoverlies van 399 miljoen euro, tegenover 861 miljoen vorig jaar. 

België nog steeds niet op het rechte pad

In ons land waren de resultaten echter iets minder rooskleurig. In het tweede kwartaal van dit jaar behaalde Carrefour België een omzet van 1,029 miljard euro, ofwel -1,6% op vergelijkbare basis. Ook als we naar de eerste zes maanden van dit jaar kijken zetten de tegenvallende resultaten zich verder. Zo daalde de omzet van Carrefour België met 1% op vergelijkbare basis tot 2,015 miljard euro. Dat Carrefour de resultaten in België niet wist te verbeteren, heeft volgens de retailer te maken met de markt die in het tweede kwartaal achteruitging door de lage inflatie en een sterke competitie. 

Frankrijk

In zijn thuismarkt  behaalde Carrefour, ondanks de erg competitieve markt, in het eerste semester een omzet van 18,75 miljard euro, ofwel een stijging van 0,8% op vergelijkbare basis. in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de omzetgroei 0,7%, wat in lijn ligt met de resultaten uit het eerste kwartaal van dit jaar. Toen bedroeg de omzetgroei 1%. Als we specifiek kijken naar de verschillende categorieën zien we dat food het erg goed deed (+1,9% in kwartaal 2), maar dat de resultaten uit de non-foodafdeling serieus tegenvallen (-7,1% in het tweede kwartaal).

De retailer bleef dit jaar investeren in verschillende formaten en kanalen. De groei binnen bio, e-commerce en proximity-winkels werd ook verdergezet en daarnaast werden de non-foodruimtes in de hypermarkten verder verkleind en herverdeeld. 

De recurrente operationele winst in Frankrijk eindigde in het eerste halfjaar op 116 miljoen euro, ofwel een stijging van 5,3% na drie jaar van achteruitgang. Deze goede resultaten zijn te danken aan de dynamiek van kostenreductie en bedrijfstransformatie, maar ook aan de investeringen op het vlak van prijsconcurrentievermogen en in de aantrekkelijkheid van het Carrefour-aanbod, de diensten en de digitalisering. 

Europa 

In de rest van Europa daalde de omzet in het eerste semester van 2019 op vergelijkbare basis met 0,7% tot 11,08 miljard euro, als gevolg van betere resultaten in het tweede kwartaal in de meeste landen. In het tweede trimester zijn er echter duidelijke verschillen vast te stellen tussen West-Europa (Spanje, Italië en België) en oost-Europa (Polen en Roemenië). 

In Spanje behaalde de retailer een stabiel resultaat in het tweede kwartaal. Carrefour rolde er zijn strategische acties uit waaronder een focus op digitalisering, verse producten, bio en de eigen merken. In de eerste 6 maanden van dit jaar tekende Spanje echter wel een daling van 1,4% op, waardoor de omzet afklokte op 4,478 miljard euro. 

In Italië zakte de omzet van Carrefour in het tweede trimester met 2,2% en in het eerste semester zelfs met 3% tot 2,5 miljard euro. De Italiaanse markt blijft onder druk staan, zeker in een moeilijke macro-economische en concurrerende context. 

In Polen en Roemenië behaalde de retailer daarentegen wel mooie cijfers. Zo steeg de omzet er in het tweede kwartaal respectievelijk met 5,7% en 3,8%, en in het eerste semester met 4,4% en 3,6%.

De recurrente operationele winst in Europa, exclusief Frankrijk, klokte in het eerste semester af op 119 miljoen euro, tegenover 152 miljoen euro in dezelfde periode het jaar ervoor. Deze daling is toe te schrijven aan de zwakkere commerciële prestaties op concurrerende markten en de aanzienlijke investeringen om de Europese activiteiten te laten heropleven, vooral in Italië dat heeft af te rekenen met een verslechterende markt, beperkt door kostenreducties.

Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika zette de retailer wel mooie resultaten neer. Zo groeide de omzet in het eerste semester met 15,2% op vergelijkbare basis tot 7,946 miljard euro, en met 15,9% in het tweede kwartaal.

In Brazilië nam de verkoop in het tweede kwartaal toe met 12,9% bij constante wisselkoersen en met 7,7% op vergelijkbare basis. Daarnaast was 5,3% omzetgroei te danken aan nieuwe winkelopeningen. Atacadão zorgde bijvoorbeeld voor een groei op vergelijkbare basis van 7,6% in het tweede kwartaal, tegenover +6,8% in het eerste trimester. De voortdurende groei van Carrefour Retail (+8% op vergelijkbare basis in het tweede kwartaal) was dan weer te danken aan de herpositionering van de hypermarkten die in 2018 gestart is, de goede prestaties van convenience, initiatieven ten voordele van de voedingstransitie en e-commerce. Het gaat hier trouwens om de grootste kwartaalgroei van de afgelopen 5 jaar. 

De echte ster van de avond is echter Argentinië dat een vergelijkbare groei van maar liefst 50,5% realiseerde in het tweede kwartaal van 2019. Het is duidelijk dat het transformatieplan hier zijn vruchten afwerpt. Ondanks de hoge foodinflatie in het land, behaalde Carrefour vooruitgang wat volume en trafiek betreft. 

De recurrente operationele winst in Latijns-Amerika steeg met 61 miljoen euro (+19,2%) in het eerste semester tot 368 miljoen euro en is in volle groei in de twee landen. 

Azië

Ook in Azië groeide de omzet. Zo groeide de omzet in Taiwan in de eerste 6 maanden van dit jaar met 0,8% op vergelijkbare basis tot 1 miljard euro als gevolg van de groei in het tweede kwartaal. Toen steeg de omzet met 3% op vergelijkbare basis. Bij constante wisselkoersen steeg de recurrente operationele winst in Azië tot 8,7% en klokte zo af op 41 miljoen euro, goed voor een operationele marge van 4,2%.