Vanaf 17 november zal in alle winkels een nieuw Europese norm met betrekking tot sigaretten gaan gelden. Deze zogenaamde “lip” (lower ignition propensy) sigaretten doven sneller. In Canada, Australië en enkele Amerikaanse staten zijn deze sigaretten al enige tijd in de handel. Het enige verschil met de oude sigaret is het papier. Extra ringen om de sigaret zorgen ervoor dat het tabak zich minder goed met zuurstof kan verbinden, waardoor de sigaret dooft als de gebruiker niet actief rookt. Hoewel de productiekosten hoger liggen, lijken er geen financiële gevolgen te zijn voor de consument.

In België worden jaarlijks 12 miljard sigaretten verkocht. Bij branden die door sigaretten zijn veroorzaakt zouden in Europa jaarlijks 520 doden en 1.600 gewonden vallen. In 2008 heeft een onderzoek uitgewezen dat in de zestien Europese landen jaarlijks elfduizend branden worden veroorzaakt door sigaretten.