Begin volgend jaar komt er een centraal aanspreekpunt waar consumenten in ons land terecht kunnen met al hun vragen, klachten en meldingen. Consumenten moeten zo makkelijker en beter geholpen worden bij problemen, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) in een gesprek met Gondola Magazine.

Het is voor consumenten niet altijd makkelijk om hun rechten te laten gelden, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand. “Het is niet evident om te weten waar je als consument precies terecht kan als je een klacht, melding of vraag hebt. Daarom zetten we vanaf volgend jaar een uniek loket op waar consumenten terecht kunnen voor alle mogelijke vragen en klachten. We hebben gemerkt dat daar behoefte aan bestaat. Veel consumenten krijgen bij vragen of klachten van overheidsinstanties te horen dat doe niet bevoegd zijn. Tegelijk zien we dat veel ombudsdiensten vragen krijgen die niet voor hen bedoeld zijn. Om dat efficiënter te maken, zal het loket een aanspreekpunt zijn dat consumenten doorverwijst naar de bevoegde ombudsdiensten. De bedoeling is de drempel voor de consument te verlagen en hem zo beter te beschermen. De vragen kunnen over alles gaan: producten die niet in orde zijn, informatie die niet duidelijk is, namaak, oneerlijke handelspraktijken, enzovoort. Het kan ook over alle mogelijke sectoren gaan: e-commerce, energie, banken, telefonie, voeding, … . Alles waar een consument vragen of klachten over kan hebben, dus. Als mensen weten waar ze precies terecht kunnen met hun vraag of klacht kunnen ze natuurlijk rechtstreeks naar die instantie gaan. Maar bij twijfel kunnen ze bij het centrale aanspreekpunt terecht, die hen dan doorverwijst.” De staatssecretaris zal het loket in de komende maanden officieel voorstellen. Het bestaande meldpunt voor consumenten bij de FOD Economie zal door de komst van het loket verdwijnen.

Het volledige interview met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand kan u komende vrijdag lezen in onze weekend longread.