Belgische Brouwers, de federatie van de bierindustrie in ons land, gaat een formele klacht indienen bij de Europese Commissie tegen de verhoogde bieraccijns in Frankrijk. De brouwers hopen dat Europa de “biertaks kan terugdraaien.

Frankrijk is de belangrijkste exportmarkt voor de Belgische bieren. Het land staat in voor een derde van de uitvoer. De accijnsverhoging (tot 160%) heeft dan ook grote gevolgen voor de sector. Volgens de European Brewers is de maatregel discriminerend en bemoeilijkt ze het ondernemen in Frankrijk. Ze geldt immers niet op wijn (een typisch Frans product), enkel op bier (een bijna volledig exportproduct). Daarom gaat de koepelorganisatie een formele klacht indienen bij de Europese Commissie, gesteund door de Belgische Brouwers. Met de klacht wil de sector Europa tot actie dwingen en de accijns ongedaan maken.