Vorig jaar kochten Belgen voor 616 miljoen euro aan producten in onze buurlanden, een stijging van 4,6% tegenover het jaar ervoor. Vooral Frankrijk blijkt aantrekkelijk, met een stijging van 7,5%. In tien jaar tijd is er zelfs een stijging 71,7%. Vooral drank en kazen zijn populair.

Even de grens over om inkopen te doen: het blijft populair in ons land. Een analyse van het aankoopgedrag van 5.000 Belgen door GfK toont dat Belgen steeds vaker hun voeding en dranken in onze buurlanden aankopen. Na een korte terugval door de verscherpte grenscontroles na de aanslagen in 2017 trekken Franse retailers opnieuw meer Belgen over de grens. In Frankrijk kochten Belgen vorig jaar voor 273 miljoen euro aan, een stijging van 7,5% op een jaar tijd. Op tien jaar tijd is er zelfs een stijging van 71,7%. Vooral alcoholische drank als wijn, sterke drank en champagne en niet-alcoholische dranken zoals mineraalwater, soft drinks en thee zijn populair, net als kazen. 

Naar Nederland is de stijging minder uitgesproken. Mogelijk komt dat doordat Nederlandse retailers zich de voorbije jaren in ons land kwamen vestigen. Nederland verhoogde ook zijn btw-tarief, maar die verhoging ging pas begin dit jaar in en kan dus nog geen effect hebben in deze cijfers.

Voeding 10,3% duurder an in Frankrijk en zelfs 11,7% dan in Nederland

In 2017 maakte het Prijzenobservatorium een vergelijking tussen de prijzen in Belgische winkels ten opzichte van de buurlanden. Daaruit bleek al dat voedingsproducten in ons land gemiddeld 10,3% duurder zijn dan in Frankrijk, 11,7% duurder dan in Nederland en 10,2% duurder dan in Duitsland.  “Net als het Prijzenobservatorium en een recent memorandum van het Bijzonder Raadgevend Comité Voeding van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven stellen we vast dat we onszelf uit de markt prijzen met een fiscale politiek die taksen en accijnzen opstapelt. Van de verpakkingstaks tot de zogenaamde “gezondheidstaks” tot de hogere accijnzen op alcohol: ze maken producten duurder in ons land en doen de koopkracht naar het buitenland verdwijnen. Onze eigen bedrijven verkochten daardoor vorig jaar 5,3% minder op de eigen markt.”, waarschuwt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Opeenstapeling aan taksen afschaffen en investeren in innovatie

De cijfers van GfK tonen aan dat 1 op 3 Belgen over de grens gaat kopen en dat ze dat gemiddeld 9 keer per jaar doen. “Grensaankopen zijn geen randfenomeen, maar een steeds groter wordend probleem. Onze producten duurder maken, schaadt onze bedrijven maar verzwakt ook de volledige Belgische economie. Louter budgettaire maatregelen die op korte termijn geld in de lade moesten brengen, zorgen er zo voor dat de schatkist eigenlijk zelf ook inkomsten verliest. We roepen de toekomstige regeringen dan ook op om te denken op de langere termijn. Schaf de opeenstapeling van taksen af en investeer verder in innovatie”, verklaart Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia. De oproep komt er niet toevallig op een moment dat de onderhandelingen voor een federale regering volop bezig zijn en de agenda’s voor de komende jaren vastgelegd worden.