Bedrijven die uitpakken met hun duurzame engagementen worden vaak verweten “veel te praten maar weinig te doen”. Maar een communicatiebureau dat er bewust voor kiest om acties boven grote woorden te plaatsen, dat is andere koek. Vooral als het daarbij inzet op circulaire economie.

Werk je in marketing of communicatie? Doe de test: sla een boek of vakblad open. Luister naar de podcast van een trendwatcher of ga naar een evenement in de sector. Welke boodschap krijg je te horen? Wedden dat het iets is in de trant van: “de wereld verandert”, “pas je gewoonten aan, bied de actuele uitdagingen het hoofd en speel in op de eisen van de klanten”, “innoveer, geef je klanten goede redenen om voor jou te kiezen”, of “wees eerlijk en transparant”.

Dat is het dominante discours van communicatieprofessionals. Maar komt het overeen met hun eigen praktijk? Vaker niet dan wel. Misschien was het om een dergelijke paradox te vermijden, dat Altavia-ACT* zich in 2020 herpositioneerde. De opdrachten die het agentschap uitvoert zijn niet veranderd: als onderdeel van een internationaal netwerk staat het bekend om zijn specieke expertise voor de retailsector. Met 70 medewerkers, verdeeld over 7 afdelingen, biedt het agentschap een breed scala aan diensten: advies, creatie, digitaal, print, packaging enz. De uitdaging die het bureau in 2020 aanging was van een andere orde: hoe kon het verduurzamen en zijn impact op het milieu tot een minimum herleiden?

Legitimiteit om klanten te begeleiden naar duurzaamheid

“Onze klanten, zowel retailers als merken, zijn steeds meer begaan met duurzame ontwikkeling”, legt Farida Lammari uit, Business Managing Director bij Altavia-ACT*. “Om hen te kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar verantwoorde groei, was het belangrijk voor ons agentschap om ons heel concreet te engageren voor deze aanpak.” Onder impuls van de CEO Anne-Catherine Trinon (die het bedrijf inmiddels heeft verlaten voor een nieuwe uitdaging, n.v.d.r.) heeft Altavia-ACT* een transformatie ondergaan die het bedrijf uniek maakt onder de Belgische communicatieagentschappen. Als eerste stap werden de eigen duurzaamheidsprestaties gemeten, met de bedoeling om ze nadien te verbeteren. Zo heeft Altavia-ACT* nu het Ecovadis Platinum-label gekregen. Dat is een wereldwijde standaard om het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van bedrijven te beoordelen.

Sinds twee jaar neemt Altavia-ACT* ook deel aan Corporate ReGeneration, een initiatief dat met jonge milieuactivisten in zee gaat. Ze komen de gangbare praktijken in het bedrijf evalueren en dragen verfrissende ideeën aan.

Teams van het agentschap hebben ook een opleiding circulaire economie gevolgd. Zo houdt het waar mogelijk voortaan rekening met de volledige levenscyclus van het te produceren materiaal. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de displays wanneer die niet meer nodig zijn?

Omdat het agentschap intern zelf streeft naar integriteit, heeft Altavia-ACT* een niet te onderschatten legitimiteit om zijn klanten te adviseren en te ondersteunen in hun streven naar duurzame praktijken. De wens om “het juiste te doen” is er, maar het is voor hen niet altijd gemakkelijk om deze goede bedoelingen in de praktijk te brengen. Altavia-ACT* wordt zo een draaischijf die de wensen van klanten en mogelijkheden van leveranciers dichter bij elkaar brengt: drukkers, transporteurs, logistieke centra.

De grafische keten wordt ook ingezet voor MVO. Zo maakt het bureau ecologisch verantwoorde keuzes wat betreft inkt en het papier is FSC- en PEFC-gecerticeerd. “Maar het is onze rol om vooruit te denken en ecologie in onze ontwerpen binnen te loodsen”, voegt Farida Lammari eraan toe. “Welke materialen gebruiken we voor POS-materiaal? Hout, karton, metaal? Hoe kunnen we ze scheiden aan het eind van hun leven en recyclen? Hoe kunnen we bij drukwerk onze klanten helpen om de precieze hoeveelheden in te schatten zodat ze niet met overschotten blijven zitten? Hoe vermijden we te veel zware afbeeldingen op websites zodat elk bezoek aan de website minder energie verbruikt? Onze medewerkers zijn ook opgeleid om onze klanten te helpen de ecologische impact van hun digitale activiteiten tot een minimum te beperken.”

Eco-design en creativiteit

Altavia-ACT* is een duurzaam, bruisend en creatief agentschap. Dat merk je meteen wanneer je er binnenstapt: het management is er participatief. Het agentschap boort de collectieve intelligentie en creativiteit van iedereen aan. Een recent voorbeeld daarvan is een wedstrijd die georganiseerd werd voor de vele ontwerpers van het bureau. Ze werden uitgedaagd om niet alleen een ecologische verpakking te ontwerpen – een van de kerncompetenties van het agentschap – maar ook om ideeën uit te werken voor ecologisch verantwoorde producten. Er kwamen tal van verrassende en veelbelovende voorstellen uit de bus die Gondola-lezers dit najaar kunnen bewonderen. Ze worden tentoongesteld in het kader van een evenement van de Gondola Society dat op 13 oktober zal plaatsvinden. Kom ze ontdekken en stem voor je favorieten!

Meer info?

Altavia-ACT*
altavia-act.com