Jan Ernst de Groot is aangesteld als chief sustainability officer, een nieuwe functie die Ahold Delhaize in het leven heeft geroepen. Dat maakte de groep zopas bekend.

Jan Ernst de Groot is geen onbekende naam in de Nederlandse en internationale duurzaamheidsgemeenschap: hij leidde verschillende transformatieve duurzaamheidsprogramma's bij bedrijven en vervulde toezichthoudende functies bij NGO's en maatschappelijke organisaties. Hoewel hij nu benoemd is als chief sustainability officer behoudt zijn andere verantwoordelijkheden als chief legal officer van Ahold Delhaize, een rol in het uitvoerend comité die hij sinds 2016 vervult. In zijn nieuwe functie zal Jan Ernst de Groot verantwoordelijk zijn voor het succes van Ahold Delhaize's visie, strategie en doelstellingen met betrekking tot alle aspecten van milieuduurzaamheid, gezonde voeding, sociale impact, ethiek, mensenrechten en beheer.

Frans Muller, CEO Ahold Delhaize, is erg tevreden met de benoeming van Jan Ernst de Groot. "Duurzaamheid neemt al geruime tijd een centrale plaats in binnen onze organisatie. Het is een van onze vier belangrijkste strategische focusgebieden en een cruciale drijfveer voor onze doelstelling: goed eten, tijd besparen en beter leven”, vertelt Frans Muller. “Onze activiteiten en prestaties op dit gebied krijgen steeds meer belangstelling van klanten, (toekomstige) medewerkers, investeerders en andere belanghebbenden. Met de benoeming van Jan Ernst zorgen we ervoor dat de volledige reikwijdte en dimensie van duurzaamheid en ESG holistisch vertegenwoordigd zijn op het niveau van het uitvoerend comité.”