Volgens een rapport van het agentschap Finn, dat de belangrijkste Belgische bedrijven evalueert op het vlak van hun communicatie rond hun CO2-uitstoot, rapporteren 51 van de 55 ondervraagde bedrijven over duurzaamheid in hun bedrijfscommunicatie. De beste leerlingen van de klas? AB InBev, UCB, Solvay, Bel 20 en Colruyt.

Het agentschap Finn wou de manier waarop de belangrijkste Belgische bedrijven communiceren over hun CO2-voetafdruk en hun plannen om de CO2-uitstoot te verminderen, onder de loep nemen. Om dat te doen heeft het de duurzaamheidssituatie van 55 bedrijven waarvan het kapitaal voor het merendeel in Belgische handen is nauwkeurig geanalyseerd. En wat blijkt? 51 onder hen rapporteren over duurzaamheid in hun bedrijfscommunicatie.

Hoewel dat 70% van de bedrijven weliswaar indicatoren over hun emissies verstrekt, geven velen onder hen slechts gedeeltelijke cijfers, waardoor dus slechts een gedeeltelijk beeld verkregen wordt van de duurzame implicaties van het bedrijf. Slechts 50% van de bedrijven publiceert een nauwkeurig verslag met de nodige cijfers en een derde deelt zijn doelstelling wat CO2-reductie betreft. Onder de bedrijven die het best presteren op het vlak van duurzaamheid vinden we Bel 20, UCB, AB InBev, Solvay en Colruyt.

Succesfactoren

Philippe Beco, consultant bij Finn, licht in L’Echo vier belangrijke redenen toe die het succes van deze bedrijven kunnen verklaren. Ten eerste "hebben beursgenoteerde bedrijven een grotere cultuur wat de rapportering betreft en integreren ze gemakkelijker in hun verslagen de CO2-emissie.” Ten tweede "verplicht de Belgische wet beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers om een verslag te publiceren over hun niet-financiële informatie.” Ten derde "zijn deze bedrijven meer blootgesteld aan de markt, die steeds gevoeliger is voor het milieu. Larry Fink, het hoofd van het BlackRock-beleggingsfonds, zei in zijn laatste jaarlijkse brief: "De strijd tegen de klimaatverandering moet centraal staan in het nieuwe investeringsbeleid, anders riskeren we marktsancties." En tenslotte, "vragen steeds meer stakeholders aan bedrijven om transparant te zijn. Vooral jonge gediplomeerde mensen worden steeds veeleisender.”

Als 70% van de grote Belgische bedrijven indicatoren publiceert, is dat volgens Philippe Beco het bewijs dat de bewustwording het stadium van de 'greenwashing’ heeft overschreden. Barco wordt geprezen voor de nauwkeurigheid en duidelijkheid van zijn resultaten, Colruyt voor zijn gedetailleerde rapport over hoe het de koolstofneutraliteit heeft bereikt en zelfs heeft overtroffen, en de Haven van Antwerpen voor het feit dat het erkent dat er meer moet worden gedaan.