Fantastisch. Uw cv is in de smaak gevallen en u hebt een interview te pakken. Op zich is dat al een overwinning. Maar na dat eerste vreugdedansje slaat de stress toe. Geen nood. Hierbij 9 gouden tips om uw sollicitatiegesprek tot een goed einde te brengen.

1. Kom alles te weten over de firma die aanwerft

Dit is echt de basis van alles, en toch denken veel kandidaten er niet aan. Elke headhunter die naam waardig, zal u echter vast en zeker vragen stellen om te weten te komen of u dit onderhoud goed hebt voorbereid. Neem dus uw tijd om alles te weten te komen over het bedrijf dat u wil aanwerven. Bezoek allereerst (en minsten) de website, kijk naar de producten en diensten die het aanbiedt, welke nieuwigheden het wil lanceren enzovoort. Zo bent u op uw gemak tijdens het gesprek, en kan u zich inleven in uw rol als toekomstige werknemer. Bovendien geeft het feit dat u informatie over uw eventuele toekomstige werkgever hebt ingewonnen, ook blijk van motivatie.

Aarzel ook niet om info op te zoeken over uw belangrijkste gesprekspartner, vooral als hij of zij de bedrijfsleider is. Bekijk het organigram of de namen van de verantwoordelijken van de belangrijkste diensten en noteer ze. Misschien zal een van die mensen wel aanwezig zijn bij het gesprek. Als u weet wie u gaat ontvangen, kan u ook even zijn of haar profiel opzoeken op LinkedIn.

2. Bereid uw onderhoud voor

Praten over uzelf, uw parcours en uw ambities op professioneel vlak, vraagt voorbereiding! Een headhunter zal u normaal vragen uzelf voor te stellen in 2 of 3 minuten tijd. Daar moet u dus absoluut op voorbereid zijn. Vertel hem of haar niet uw hele leven sinds uw geboorte, maar wees bondig en gestructureerd. Spreek over uw opleiding, professionele ervaring en persoonlijke vaardigheden. U kan ook anticiperen op de antwoorden die u moet geven op de klassieke vragen van de headhunter. Waarom wil u uw huidige baan opgeven? Wat zijn uw sterke punten? Wat weet u over ons bedrijf? Als u nog meer tijd hebt, probeer dan ook een antwoord voor te bereiden op de traditionele strikvragen. Zo vermijdt u dat u gedestabiliseerd wordt door een vraag waaraan u niet gedacht hebt. Hoe beter u het gespreken en de vragen voorbereid hebt, hoe meer u op uw gemak zal zijn en uw gesprekspartner zal kunnen overtuigen.

3. Analyseer uw cv en noteer uw troeven voor de functie

Analyseer uw cv in de diepte en noteer zelf uw sterke en minder sterke punten voor de job op een objectieve manier. Analyseer de beroepservaring die u op uw cv genoteerd hebt, en denk erover na wat u hiervan best in de verf zet. Welke ervaringen zullen uw gesprekspartner het meest aanspreken? Waar moet u de nadruk op leggen?

4. Oefen in het nemen van het woord

Niet alleen waarover u het hebt, maar ook de manier waarop u dat brengt is belangrijk. Met andere woorden, u moet niet alleen de nodige bagage hebben voor de job, u moet er ook staan. Probeer vloeiend van wal te steken, praat niet te snel of te traag en adem op tijd. Oefen met een vriend of film uzelf met uw smartphone, om uzelf te evalueren en te verbeteren.

5. Bereid uw zaken voor

U komt op een sollicitatiegesprek niet zomaar met lege handen aangewaaid. Neem minstens een schriftje en stylo mee, zodat u nota kan nemen. Vergeet ook uw oproep niet of de brief die men u gestuurd heeft om u uit te nodigen, samen met de werkaanbieding en een kopie van uw cv. U kan ook een kopie van uw diploma’s meenemen, uw stageverslagen of beroepsinfo, alsook een protfolio van uw vroegere realisaties als dat zin heeft in de functie waarvoor u postuleert.

Als het om een eerste baan gaat kan u ook het programma van uw school meenemen, zodat de headhunter kan zien welk materiaal u daar gebruikte en met welke software u daar werkte. Uw thesis of stagerapport kan ook nut hebben als er een directe link is met de functie die u ambieert.

Tip: stop alles netjes in een map om een goede indruk te maken.

6. Wees op tijd

Kom nooit of te nimmer te laat voor een sollicitatiegesprek. Over het algemeen is het aan te raden om een kwartiertje te vroeg ter plaatse te zijn. U kan op die manier al even rondkijken, en te weten komen waar u precies verwacht wordt.

Kijk vooraf de route na en de tijd die u daarvoor nodig hebt. Als u met het openbaar vervoer komt, kijk dan na of er geen werken, stakingen of omleidingen zijn. Gaat u met de wagen, voorzie dan extra tijd om u te parkeren. Zie dat u niet totaal uitgeput en zwetend het gebouw betreedt. Als er toch iets onverwachts gebeurt, verwittig dan de onderneming en sla mea culpa, dat is elementaire beleefdheid. Na het onderhoud kan u zich nogmaals per mail excuseren, zodat men begrijpt dat dit niet van uw gewoonte is.

7. Let op uw houding

Als u gehoord wil worden, moet u ook op de vorm letten. Tijdens een onderhoud wordt u voor 55% beoordeeld op uw houding, voor 38% op uw lichaamstaal en slechts voor 7% op wat u vertelt. Het is dus belangrijk om te letten op de intonatie van uw stem, uw verbale of non-verbale tics te beheersen en uw houding te verzorgen. Het is inderdaad moeilijk te geloven dat een kandidaat dynamisch is als die een zwak stemgeluid voortbrengt, of doorgezakt op zijn stoel zit. Als u zich presenteert als een open persoon, kruis dan niet gedurende het hele interview de armen. Het kan misschien van minder belangrijk lijken, maar weet dat de headhunter heel gevoelig is voor de manier waarop u zich gedraagt.

8. Lever geen kritiek op uw vorige werkgever

Als er één ding is dat u zeker nooit mag doen, is het kwaad vertellen over uw vorige onderneming of collega’s, bazen enzovoort, zelfs al is dat misschien de voornaamste reden waarom u ander werk zoekt. Geef altijd professionele argumenten voor uw vertrek. Niemand houdt van kritiek en een headhunter wil altijd vermijden dat iemand kwaad spreekt over het bedrijf als hij of zij dat ooit verlaat. Heel wat headhunters nemen trouwens contact op met het vorige bedrijf van de kandidaten die hun interesseren. Denk dus goed na voor u spreekt.

9. Verzorg uw vertrek

Last but not least: beëindig het gesprek op een professionele manier. Vraag de headhunter wat de volgende stappen zijn en bedank hem of haar voor de tijd die u toegemeten hebt gekregen. Beleefdheid en respect zijn immers cruciaal in elk bedrijf.

Gondola People

Dit artikel is afkomstig van onze website Gondola People. Bent u op zoek naar een nieuwe job of rekruteert u personeel?

Klik hier