Symeta, de print en document management specialist van Colruyt Group, heeft de intentie tot stopzetting aangekondigd van alle activiteiten van haar afdeling offsetdrukwerk in de Beertsestraat te Halle. Daardoor worden er 108 banen bedreigd.

Deze intentie is het gevolg van de globale economische crisis waardoor de klanten van Symeta de laatste jaren op hun budgetten op het vlak van massacommunicatie. Daarnaast is er in de sector van het offsetdrukwerk een structurele overcapaciteit. Daarbij komt nog de opkomst van digitale media die voor bijkomende druk hebben gezorgd op traditioneel drukwerk. Deze factoren hebben er samen toe geleid dat de offsetactiviteiten binnen Symeta de laatste drie jaar structureel aanzienlijke verliezen maakten.

De directie van Symeta benadrukt dat ze maximaal wil inzetten op de hertewerkstelling binnen Colruyt Group van de mogelijk betrokken medewerkers. Verder bevestigt Symeta dat het in de toekomst verder actief wil blijven in gepersonaliseerde klantencommunicatie en document management.

Vandaag heeft de directie de raadpleging over deze intentie opgestart met de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad in het kader van de geldende wetgeving. De directie van Symeta engageert zich hierbij tot een constructieve dialoog en samenwerking met haar sociale partners.

Een eventuele stopzetting zou impact hebben op 108 medewerkers. Symeta wil in de toekomst verder actief blijven in gepersonaliseerde klantencommunicatie en document management. In die markt ziet Symeta een belangrijk groeipotentieel.