De landbouw, sector aan de rand van de afgrond?

De dalende koersen van de melk en het varkensvlees zetten de kwekers zwaar onder druk. Zoals vaak het geval is kijkt iedereen naar de retail om oplossingen te bieden, of gewoon om een zondebok aan te duiden. 

In dit artikel