Gondola Retail Scan-poster: Hoe lees en interpreteer je de gegevens?

Naar jaarlijkse gewoonte biedt ons blad ook nu weer een supplement aan zijn abonnees aan. De Gondola Retail Scan-poster geeft het landschap weer van de Belgische retail. De gegevens die deze poster bevat, en die werden verzameld door de experts van The Retail Academy, nodigen uit tot enige uitleg en commentaar, die wij u hierbij geven.

Opgepast: suiker!

Er is een nieuwe publieke vijand nummer één in voedingsland: na de vetten moet nu blijkbaar ook suiker koste wat het kost gemeden worden. De heksenjacht die is ontketend heeft al verschillende categorieën danig aangetast. Is er een nieuwe hysterie in de maak?

World Tour by SIAL

In de plaats van de “SIAL d’Or” is er dit jaar de “World Tour by SIAL” gekomen, een forum waar de journalisten van de internationale retailpers samenkomen. De vlag dekt de lading perfect: dit is een prachtig platform waar knowhow wordt uitgewisseld en gedebatteerd wordt over de belangrijkste feiten van het voorbije jaar en de trends die te ontwaren vallen op de vijf continenten.

In dit artikel