90% van de Belgen eet nog steeds vlees, al consumeert 46% wel minder dan 5 jaar geleden. Het loont als veeteler dus zeker de moeite om te blijven investeren in kwaliteitsvol vlees. De meerderheid van de veetelers zou dan ook de productiemethodes aanpassen om zo beter tegemoet te komen aan de behoeften van de klant. Dat blijkt uit de recente studie van The Retail Academy in opdracht van De Beurs van Libramont.

Het gaat de laatste tijd niet zo goed met de vleesindustrie. Niet alleen kampt de sector met een imagoprobleem, denk daarbij aan de vele vleesschandalen, maar zit het ook in grote financiële problemen. Zo daalde de waarde binnen de rundsvleessector met maar liefst 50% tussen 2007 en 2017 en zakte ook het volume weg met 30% (bron: ADSEI). Maar om de economische en sociale problemen volledig te begrijpen, is het belangrijk om de huidige polemiek te overstijgen en de grootte van de problemen in kaart te brengen.

Daarom voerde The Retail Academy (Gondola Group) in opdracht van de Beurs van Libramont een grote enquête bij 100 Belgische veetelers en 460 Belgische consumenten om hun rundvleesconsumptie in kaart te brengen. Hieronder lijsten we voor u de belangrijkste bevindingen op.

Veetelers: “Het is noodzakelijk om de productiemethode aan te passen”

De meerderheid van de veetelers denkt dat het noodzakelijk is om de productiemethodes aan te passen aan de noden en verwachtingen van de klant. En dat vooral om de impact op het milieu te beperken (62,3%) en het productievolume te verminderen om een betere kwaliteit te garanderen (59,4%).

Bovendien benadrukken ze dat hun toekomst afhangt van nieuwe ontwikkelingen die een meerwaarde kunnen bieden binnen de vleessector, zoals de gezondheid, het dierenwelzijn, of het milieu (68,1%). Daarnaast is hun succes ook afhankelijk van een rechtstreekse handelsrelatie tussen veetelers en consumenten, bijvoorbeeld door digitalisering (63,7%).

De veetelers hebben daarnaast een specifiek beeld van de vleesconsument. Ze beschouwen hem/haar als actief (bereid om meer te betalen voor een product dat aan hun verwachtingen voldoet), zelfs proactief (bereid om de lokale veeteelt te ondersteunen die aan zijn verwachtingen voldoet). En dat beeld lijkt bevestigd te worden als we naar de resultaten van de consumentenenquête bekijken. 72% van de shoppers vindt het namelijk belangrijk om Belgisch vlees te eten om zo de lokale landbouw te ondersteunen.

Consumenten: meer transparantie en zekerheden!

Hoewel het aantal vegetariërs, veganisten en flexitariërs toeneemt in ons land, blijven Belgen nog steeds fervente vleesliefhebbers. Maar liefst 90% van de Belgen eet vlees, al consumeert 46% wel minder dan vijf jaar geleden. Daarbij gaat het vooral om vrouwen tussen de 51 en 65 jaar. Maar waarom eten Belgen nu minder rundvlees? Eerst en vooral omdat ze gezonder willen eten (29,6%), maar ook omdat ze meer kwaliteit willen (27,4%). Ze laten dus liever een extra bieftstuk liggen, in ruil voor meer kwaliteit. 

Als shoppers vlees kopen dan doen ze dat vooral in supermarkten (52%) en bij lokale slagers (32%). 62% geeft bovendien aan dat ze bij hun aankoop rekening houden met de herkomst van het product en het dierenwelzijn. Zo wil 55% van de shoppers weten of de koeien tijdens de zomer konden grazen in de wei. Naast dierenwelzijn en meer transparantie, eisen consumenten ook meer zekerheden. 56% geeft aan dat ze meer vlees zouden eten als ze wisten dat het vlees goed was voor hun gezondheid, al heeft 80% wel vertrouwen in de kwaliteit van het vlees.

Een nieuw ecosysteem waar producent en consumente fier op kunnen zijn

Vandaag organiseert de Beurs van Libramont een bijeenkomst met een tiental BBB-veetelers om de resultaten van de enquête, uitgevoerd door The Retail Academy (Gondola Group), toe te lichten.

Het doel is om de veehouders in staat te stellen om een merk te creëren dat volledig bij hun past. Een merk waarbij ze zelf instaan voor het bestek en de marketing, zodat ze een nieuw ecosysteem kunnen ontwikkelen, waar de producent en de consument zich in kunnen vinden en waar ze fier kunnen zijn op wat ze produceren of consumeren.

"Vandaag de dag wil 77% van de consumenten vlees dat lokaal, in België, geproduceerd wordt. Hoewel de veetelers zich daarvan bewust zijn en de wil er wel is om dat te doen, hebben ze spijtig genoeg moeite om de lokale verankering via hun producten naar voren te brengen", legt Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola Group, uit. "Veetelers rekenden in het verleden, wat hun communicatie en marketing betreft, op de grote distributie. Maar nu staan ze zelf in direct contact met de consument. Daarom is het zo belangrijk dat ze hun eigen merk oprichten en daarbij zelf instaan voor het volledige bestek, de marketing en de communicatie."

.