Gondola Academy brengt sinds 2011 de befaamde Gondola Retail Scan uit, die de hele Belgische foodretail sector in kaart brengt. Een perfecte gelegenheid voor retailers om zich te meten met de concurrentie. Dat de poster jaar na jaar aan belang toeneemt, merken we ook bij het samenstellen van de poster. Ieder jaar hebben we meer en meer discussies met de retailers. Ook zij merken dat de poster volop gehanteerd wordt bij de onderhandelingen. 

Elk jaar pakken we uit met dit harde en geduldige werk om onze lezers een onafhankelijke en samenhangende blik op de retailmarkt aan te bieden. Nochtans zijn er genoeg andere gegevens die toelaten om delen van de markt te beschrijven, zoals degene die verzameld worden op basis van de sorties caisses door een bekend marktonderzoeksbureau. Sommige retailers vertelden ons dat die cijfers niet alleen slaan op de FMCG-producten maar ook de versproducten. Diezelfde retailers maakten overigens de keuze om hun eigen antwoord te baseren op die onafhankelijke bron. Het is een spijtige vaststelling dat we nooit een unaniem akkoord gekregen hebben van alle retailers om in alle transparantie gegevens te publiceren. De Belgische markt verkeert op die manier in een weinig benijdenswaardige uitzonderingspositie, samen met de Zwitserse en Canadese markt: één waarin de betrokken retailers zich verzetten tegen de publicatie van gegevens die elders openbaar zijn. Zolang dat zo blijft, zullen we u deze belangrijke informatie blijven aanbieden en zo de markt een sleutel aanreiken om meer inzicht te krijgen. Aan degenen die ons verwijten dat de informatie niet helemaal perfect is, kunnen we alleen maar antwoorden dat zij de keuze hebben om een eind te maken aan de strikte vertrouwelijkheid waar zij aan vasthouden.