Zeb, eigenaar van bijna 30 enseignes in Vlaanderen, heeft zijn voornemen aangekondigd om aanstaande vrijdag met de solden te beginnen. De keten, gewend aan processen wegens overtreding van de koopjeswet, schat dat het niet zoveel risico loopt, omdat ZEB, volgens Erika Mees (Hoofd Marketing) de wet naleeft door de solden op 15 juni te laten beginnen op basis van een referentieperiode die half mei is begonnen. Tot op heden hebben de processen die de NSZ en Unizo hebben aangespannen nog niet tot een definitieve uitspraak geleid.

“Het is illegaal om aanstaande vrijdag al kortingen te verlenen. Wij concentreren ons nu op het feit de prijs van juni tijdens de soldenperiode als referentieprijs moet dienen”, legt Christine Mattheews, voorzitster van het NSZ, uit.

Unizo en het NSZ worden hierin gesteund door de FOD Economie. Deze instantie heeft een strenge controle van de regels aangekondigd en boetes in het vooruitzicht gesteld die kunnen oplopen tot 60.000 euro. Dit weekend zullen inspecteurs ZEB en andere winkels bezoeken om de prijzen te noteren. De verlaagde prijs zal dan als referentieprijs worden gebruikt voor het bepalen van de prijs tijdens de solden.