Yoghurts, desserts en verse kazen vormen een zeer belangrijke categorie. Hoewel het jaar 2020, dat werd geteisterd door COVID-19, uitstekende prestaties liet optekenen, heeft de algemene context van inflatie ervoor gezorgd dat de verkoop, zowel in volume als in omzet, sindsdien in verval is.

Het verhaal zelf is niet uitzonderlijk: het geldt voor vele FMCG-categorieën. 2020 was bijzonder succesvol, maar tegelijk ook atypisch: omdat de consument verplicht thuis moest blijven, paste hij zijn levensstijl aan: meer telewerken en thuis eten, soms met de kinderen die niet naar school konden gaan, en dus veel minder consumptie buitenshuis. Het creëerde een context die de verkoop kon doen stijgen, en dat was inderdaad ook het geval: zelfs nadat de belangrijkste verkooppiek van 2020 was weggeëbd, lieten de NielsenIQ-cijfers in het voorjaar van 2021 (MAT P5 2021) nog steeds een gunstige evolutie zien: +2,36% in omzet, +1,15% qua volume. Op zich een goede prestatie, want in de jaren voorafgaand aan de gezondheidscrisis neigde de categorie meer naar een status quo. Hoewel de coronacrisis gaandeweg haar extreme crisiskarakter verloor, bleven sommige gewoonten op het gebied van levensstijl (thuiswerken) en consumptie (thuis ontbijten) die tijdens de crisis werden ontwikkeld verder gehandhaafd, en daar profiteerde de yoghurtcategorie dus mee van.