Het is niet uitgesloten dat Johan Vande Lanotte het OIVO sluit. Als hij zou besluiten dit niet te doen, kan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties hoe dan ook geen wetenschappelijke onderzoeken meer doen. Het besluit van de Federaal Minister Consumentenzaken zou afhangen van de toekomstige hervorming van de federale bemiddelingsdiensten.

Wat is hieraan vooraf gegaan? Vorige maand heeft de Raad van Beheer van het OIVO haar directeur Marc Vandercammen ontslagen omdat hem werd verweten zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden door zich ingenomen te tonen over de relatief gunstige resultaten van een dubbele onafhankelijk onderzoek naar het human resources management en de geloofwaardigheid van wetenschappelijke studies uitgevoerd door de organisatie. “Het rapport is kritisch, maar niet vernietigend", verduidelijkte de minister. "Volgens mij heeft het OIVO wat te hoog gegrepen, te veel willen publiceren en te veel willen onderzoeken. Het gevolg is dat de kwaliteit daaronder te lijden heeft gehad.” Maar Johan Vande Lanotte blijft twijfelen aan de noodzaak om de instelling te behouden. "Als we in het kader van de hervorming niet kunnen komen tot een Federaal Instituut voor de consument, dan moeten wij in dat kader bekijken wie de diverse functies zal uitoefenen. Het is nog maar de vraag of die moeten worden waargenomen door een afzonderlijk instituut of door een geïntegreerde dienst", legt de minister uit.