De voedselprijzen in België zijn volgens het Prijzenobservatorium en de FOD Financiën met 3,2% gestegen. Een toename die te wijten is aan de huidige coronacrisis en de klimaatopwarming. 

“In vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 zijn de consumptieprijzen van levensmiddelen op jaarbasis met 3,2% gestegen. Dit komt overeen met een stijging van de inflatie van 2,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal”, schrijft het Prijzenobservatorium in zijn rapport over het tweede kwartaal van 2020. Vooral de prijzen van onbewerkte voedingsproducten (groenten en fruit, vlees en vis) kenden een aanzienlijke inflatie. Die bedroeg 6,1% tegenover 1,9% in het vorige kwartaal en wordt gezien als de meest uitgesproken inflatie sinds het tweede kwartaal van 2013. De prijzen van bewerkte levensmiddelen (brood, snoep, zuivel, alcohol en tabak) zijn ook opnieuw gestegen: +2,4%.

Bij de onbewerkte voeding werd de inflatie vooral gedreven door de evolutie van de prijzen voor vlees (vooral varkensvlees met een inflatie van 5,6%), groenten (5,2%), fruit (11,6%) en vis (3,7%). “Voor fruit kunnen de slechte oogsten van het afgelopen seizoen deze inflatie deels verklaren, maar ook de exportvolumes zijn de afgelopen maanden toegenomen. Logistieke problemen in verband met de gezondheidscrisis, in combinatie met de weersomstandigheden in het voorjaar (droogte), hebben bijgedragen aan de inflatie van de groenteprijzen”, aldus het rapport. De inflatie van de prijs van varkensvlees maakt deel uit van een vrij duidelijke opwaartse trend die in april vorig jaar begon en die gelinkt is aan de toenemende vraag uit Azië, en dan vooral uit China. Bij vis zijn het de verse zeevruchten die de prijzen lieten stijgen, meer bepaald de garnalen doordat men in Marokko gestopt is met het pellen ervan als gevolg van de coronacrisis. 

Promotiestop werkt inflatie in de hand

Andere factoren die aan de basis van de inflatie liggen zijn volgens het Prijzenobservatorium de sinds het begin van het jaar waargenomen opwaartse trend van de prijzen, de klimaatopwarming, de seizoensgebonden factoren en de resterende gevolgen van de Afrikaanse varkenspest. Daarnaast was er ook het verbod op kortingen en solden dat vanaf 18 maart inging. Een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om het massale hamstergedrag in te dijken.  Uit een analyse van Statbel is gebleken dat deze maatregel vanaf eind maart een belangrijk effect had op de prijzen van consumptiegoederen, waaronder levensmiddelen. 

Inflatie hoger in de buurlanden

Hoewel de inflatie voor levensmiddelen in België in het tweede kwartaal fors toenam, bleef ze lager dan in de buurlanden. Daar bedroeg ze gemiddeld 4,1%, zowel voor bewerkte als voor onbewerkte voedingsmiddelen.  Net als in België was de inflatie van onbewerkte levensmiddelen het hoogst: gemiddeld 9,1% voor onze buren. In Frankrijk was de prijsstijging het sterkst: 10,9%. Bovendien kenden groenten, vis en vlees een nog hogere inflatie dan in België. Voor fruit was er weliswaar een hoge prijsstijging op jaarbasis (11,0%), maar die was gemiddeld iets lager dan in België. 

Door de prijsdaling in juni en mei kan de 2020-curve terugkeren naar een vergelijkbaar prijsstijgingsniveau als de voorgaande jaren. In tegenstelling tot onze buurlanden Duitsland en Nederland waar de prijzen van bewerkte levensmiddelen nog steeds stijgen, begonnen die in juni in België alweer te dalen.