#1 Door de verplichte sluiting van de horeca, het telewerken, de kleine bubbels… steeg de besteding aan verse voeding in het tweede kwartaal van 2020 met 22% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Zo blijkt uit onderzoek van Vlam. Wij geven in deze mini-serie een overzicht van de verschillende categorieën. Starten doen we met aardappelen & co. 

Het thuisverbruik van verse aardappelen steeg in het tweede kwartaal van 2020 met 15% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Voor de totale periode juli 2019 - juni 2020 noteerden we een stijging met 1% tot 21,1 kg per capita, terwijl er de vorige jaren telkens sprake was van een daling van bijna 4%. We kochten in het tweede kwartaal in verhouding meer verpakkingen van 2,5 kg en ook meer grote verpakkingen. Toch is de trend naar kleinere verpakkingen hiermee niet omgebogen. Bintje en Nicola wisten in het tweede kwartaal van 2020 aandeel te winnen en ook het aandeel van Belgische aardappelen en biologische aardappelen steeg in dat kwartaal. We kochten toen in verhouding ook vaker bij buurtsupermarkten, AGF-winkels en via de korte keten dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Voor de totale periode juli 2019 - juni 2020 komen we daardoor uit op een stabilisatie van het volumeaandeel van Bintje, na een sterke daling de voorbije jaren, en een stijging van het aandeel van Nicola. Het aandeel van Belgische aardappelen bleef in dit voortschrijdende jaar stabiel op 76% en bio groeide door tot een volumeaandeel van 5%. Bij de aankoopkanalen is hard discount de grootste winnaar door hun sterkere prestatie in de andere kwartalen dan het tweede. 

Ook bij de andere maaltijdbegeleiders noteren we positieve evolutiecijfers in het tweede kwartaal en in de totale periode juli 2019 - juni 2020. Als we dit evenwel uitdrukken in volumeaandelen, dan winnen in het tweede kwartaal van 2020 verse aardappelen en aardappelen in diepvries aandeel ten koste van onder andere droge deegwaren. Aardappelen groeiden in dat kwartaal dus sterker dan de concurrentie. Wanneer we de totale periode juli 2019 - juni 2020 in beschouwing nemen, verliezen verse aardappelen wel aandeel door het lagere aandeel in de andere kwartalen. Verwerkte aardappelen alsook de groep van quinoa, bulgur en couscous gingen er in dat voortschrijdende jaar wel op vooruit.

Gondola Magazine

Dit artikel komt uit de november-december editie van Gondola Magazine. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier!
Gondola Magazine