De nieuwe federale regering bekijkt statiegeld op plastic flessen invoeren. Eerder hadden grote voedingsbedrijven zelf al aangegeven dat ze voorstander zijn van een goed statiegeldsysteem.

België heeft – na heel lang wachten - een nieuwe regering. Het belangrijkste element in het gloednieuwe regeerakkoord is voor retailers en voedingsbedrijven de mogelijke invoering van statiegeld voor plastic flessen. Het Belgische federale regeerakkoord sluit aan op de statiegeldplannen die de Waalse en de Brusselse regering vorig jaar opnamen in hun respectievelijke regeerakkoorden. De geplande invoering van statiegeld op plastic flessen komt er nadat ook voedingsreuzen als Coca-Cola, Danone en Nestlé Waters zelf ook te kennen gaven voorstander te zijn van een statiegeldsysteem, op voorwaarde dat het goed georganiseerd wordt. “Goede statiegeldsystemen zouden de EU in staat stellen haar doelstellingen voor de inzamelng van drankflessen te bereiken”, klinkt het in een statement van de Europese koepel van water- en frisdrankproducenten die vorige week uitgestuurd werd. De Belgische sectorfederatie Fevia benadrukt dat het niet om een nieuw standpunt gaat, zoals hier en daar geschreven werd. De voedingsindustrie pleit er naar eigen zeggen voor om per land de meest geschikte inzamelmethode te hanteren en wijst in die context naar de bestaande problematiek van grensaankopen en het volgens haar performante systeem van de nieuwe blauwe zak in ons land. Statiegeld dreigt dat systeem volgens Fevia te ondergraven en in die context ziet de voedingsindustrie meer heil in de plannen die Fost Plus momenteel uitrolt om ook buitenshuis meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren.