De Kamercommissie Sociale Zaken heeft unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd dat de geldigheid van maaltijdcheques verlengt. In het voorstel wordt de geldigheid van 3 maanden naar een jaar verlengd. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de volgende constatering: per jaar bleken de niet gebruikte maaltijdcheques een verlies van bijna tien miljoen euro voor de economie te betekenen. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de Kamer.

Mede-indiener gedeputeerde Stefaan Vercamer (CD&V), vindt echter dat het systeem nog verder moet worden hervormd. Het huidige systeem zou voor kleine ondernemers te veel kosten aan administratie. De heer Vercamer suggereert daarom de maaltijdcheque te vervangen door een vergoeding op de loonbrief tegen dezelfde vrijstellingsvoorwaarden.

Ter herinnering: driekwart van de voedingsmiddelenwinkels zou voorstander zijn van afschaffing van het systeem van maaltijdcheques. Lees ook: Gebruik van de elektronische maaltijdcheque blijft beperkt