In het derde kwartaal van 2019/2020 zakte de omzet van Metro met 17,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een daling die vooral te wijten is aan de verplichte sluiting van de horeca als gevolg van de coronacrisis. 

Metro heeft haar resultaten voor het derde kwartaal van 2019/2020 voorgesteld. Als gevolg van de coronacrisis daalde de omzet 17,5% op vergelijkbare basis. De gerapporteerde omzet bedroeg 5,6 miljard euro (-19,8%). De gecorrigeerde EBITDA steeg tot 175 miljoen. 

Vanaf april is de omzet gedaald tot ongeveer 75% van de omzet van vorig jaar als gevolg van de sluiting van de horeca. Met een eerste versoepeling van de maatregelen en een verschuiving van traditionele horeca naar take-away en home delivery, steeg de omzet in mei tot 80% van die van het jaar voordien. Door de heropleving van de sector klom de verkoop in juni tot 95% om in juli uiteindelijk tot hetzelfde niveau als het jaar voordien te komen. Dat was vooral te danken aan de hervatting van het toerisme.  

Dat het bedrijf zich zo snel hersteld heeft is volgens de groep te danken aan “zijn flexibele distributiekanalen met leveringen en vaste activiteiten, alsook de nauwe samenwerking met klanten om de crisis te boven te komen".