Uit een onderzoek van Test-Aankoop, uitgevoerd op een monster voorverpakte producten, zou blijken dat sommige voedingsmiddelenbedrijven het netto gewicht van hun producten manipuleert om aldus meer geld te verdienen. Door de inhoud van de verpakking te verminderen of te verhogen zouden producenten van voorverpakte producten soms hun eenheidsprijzen verhogen.

In het gewicht van het product zou in sommige gevallen ook het gewicht van de verpakking zijn inbegrepen. Wat dit punt betreft vraagt Test-Aankoop om meer transparantie en wordt de consument verzocht waakzaam te zijn en zijn ervaringen te melden op de internetsite van Test-Aankoop (http://www.test-aankoop.be/voeding/voedingsmiddelen/dossier/lucht-in-pakjes)

Uit de analyse blijkt tevens dat het gewicht van de producten van sommige producenten gedaald is. Onderzoeken hebben aangetoond dat de consument minder gevoelig is voor een dergelijke verandering dan voor een prijsverhoging. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat sommige producenten een prijsverhoging proberen te camoufleren door te manipuleren met de verpakking.

Test-Aankoop verzoekt het ministerie voor consumentenzaken maatregelen te treffen om de transparantie te waarborgen. Bovendien wordt het ministerie gevraagd te zorgen voor een duidelijke indicatie van de eenheidsprijs voor alle producten.

Fevia reageert op het onderzoek van Test-AankoopDe Federatie voor de Voedingsindustrie (Fevia) heeft aangegeven het eens te zijn met Test-Aankoop wat betreft het feit dat de consument informatie nodig heeft over zijn voedingsmiddelen. De federatie merkt echter op dat de industrie al voldoende informatie verstrekt en soms zelfs meer dan wettelijk is vereist. Volgens Fevia kan meer informatie op de etiketten de consument in verwarring brengen.

Volgens Chris Moris, de algemeen directeur van Fevia die in Vif/Express reageert, is het onderzoek van Test-Aankoop te simplistisch en wordt geen rekening gehouden met de arbeidskosten en de kosten van de grondstoffen die beide van invloed zijn op de prijsverhogingen in de voedingsmiddelensector. Wat hem betreft zijn de beschuldigingen van Test-Aankoop eenzijdig en vaag.

Als het zo is dat bedrijven de wet niet naleven en de consument misleiden, dan verzoekt de federatie de autoriteiten in te grijpen omdat er dan sprake is van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bedrijven die wel correct handelen.