Carrefour wil de hypermarkten in Genk en Belle-île (Luik) openhouden onder het format en de arbeids- en loonvoorwaarden van een geïntegreerde supermarkt, hoewel in het Transformatieplan was voorzien dat die zouden sluiten. Carrefour wil ook het banenverlies in verschillende andere supermarkten beperken.

Op 25 januari stelde Carrefour haar Transformatieplan voor. De grondige herstructurering sloeg bij het personeel in als een bom, maar de directie maakte de belofte om de impact op de tewerkstelling zo beperkt mogelijk te houden. Een belofte die nu waarheid lijkt te worden. Na negen Bijzondere Ondernemingsraden en zes lokale consultatievergaderingen in Genk, Belle-île (Luik), Westerlo, Brugge Sint-Kruis, Haine-St-Pierre en Turnhout laat de directie weten dat de hypermarkten in Luik en Genk open kunnen blijven onder het format en de arbeids- en loonvoorwaarden van een geïntegreerde supermarkt. Voor Genk zou de uitbating onder die vorm doorgaan tot het einde van het huurcontract, eind december 2019. Tegen dan zullen alle mogelijke alternatieven gezocht worden om een rendabele commerciële activiteit in de stad te kunnen verderzetten.

Minder jobverlies elders

De directie geeft ook aan dat de winkels van Westerlo, Brugge Sint-Kruis en Haine-St-Pierre onder het format en de arbeidsvoorwaarden van een geïntegreerde supermarkt uit te baten, maar dan op een grotere winkeloppervlakte, om zo meer service te bieden aan de klanten en de impact op het personeel te beperken. De winkeloppervlakte van de hypermarkt Carrefour Turnhout wordt niet verminderd en de directie wil een of meerdere externe, complementaire partners aantrekken, om zo de attractiviteit van de site te verbeteren. Het gaat om intenties van de directie van Carrefour, waarvoor nog het akkoord van de verschillende betrokken partijen moet verkregen worden. Dat zou tegen de zomer voor elkaar moeten zijn, als alles goed gaat.

Geen wijzigingen in hoofdzetel

De directie heeft eveneens haar voornemen bevestigd om op duurzame wijze de situatie van alle Carrefour hypermarkten te verbeteren en eveneens een belangrijke plaats toe te wijzen aan het omnichannel model dat ten dienste staat van de klanten. Wat de hoofdzetel betreft, blijven de aangekondigde intenties ongewijzigd. Er is een vereenvoudiging en digitalisering van de taken voorzien, net als een verbetering van de productiviteit in de centrale diensten.

De reactie van de vakbonden

“Op de Ondernemings Raad maakte Carrefour bekend dat het aantal bedreigde jobs dat in het begin werd aangekondigd (1.233) ondertussen gedaald is. Daardoor zouden zo’n 191 banen gered zijn. We kunnen er ons enkel over verheugen en hopen dat de nieuwe intenties van de Carrefour directie zullen leiden tot de totstandkoming van een constructieve dialoog tijdens de onderhandelingen die binnenkort van start zullen gaan. De aangekondigde maatregelen worden uiteraard pas doorgevoerd als er een globaal akkoord wordt bereikt over alle aspecten van het dossier: arbeidsorganisatie, polyactiviteit, herwonnen rendabiliteit, digitalisering. Hierover moet uiteraard onderhandeld worden”, verduidelijkt de BBTK. De vakbond benadrukt dat het de onderhandelingen tegen eind juni 2018 wil afronden en dat het tot een globaal akkoord wil komen waarin de volgende punten vervat zitten: een echt commercieel plan met een kwaliteitsvolle toekomst voor alle werknemers op lange termijn; geen naakte ontslagen; alternatieven voor banenverlies; geen overgang van de Hypermarkten naar pc 202; vastheid van uurroosters (omkaderde polyactiviteit); geen verlies van koopkracht ongeacht de functie; we willen een echt toekomstplan voor de centrale diensten; geen flexi-jobs; en een omkadering van studentenarbeid.