Fruit- en groentespecialist Greenyard heeft vandaag haar transformatieplan voorgesteld. Daarin wil het verder focussen op de implementatie van haar verticaal geïntegreerd partnerschapsmodel, wijzigt het haar organisatie, sluit het fabrieken die niet rendabel genoeg zijn en stoot het niet-kernactiviteiten af. Op die manier wil Greenyard haar REBITDA opkrikken tot 60 à 65 miljoen euro. Al blijft het plan niet zonder gevolgen: maar liefst 422 banen zijn in gevaar.

Na teleurstellende resultaten en het verlagen van de winstprognoses, moest Greenyard wel actie ondernemen om het bedrijf terug op de rails te zetten. Daarom stelt het vandaag haar transformatieplan voor waarin het onmiddellijke korte- en langetermijnacties neemt en dat zowel op groeps- als divisieniveau. Dat plan zou Greenyard in staat moeten stellen om de verschuiving van haar organisatie naar een verticaal geïntegreerd partnermodel met de retailers te versnellen.

Greenyard wil onder haar organisatie aanpassen, volumes en marges revitaliseren, het kostenbeheer en de logistieke activiteiten verbeteren. Dat zou moeten resulteren in een efficiënter werkende organisatie en zou Greenyard in staat moeten stellen structureel te profiteren van de schaalvoordelen van haar pan-Europese organisatie. "Verwacht wordt dat deze initiatieven de logistiek en de toeleveringsketen zullen versterken, met een betere controle over indirecte uitgaven, een focus op haar kernactiviteiten en een aangepaste organisatie", benadrukt het bedrijf.

Greenyard hoopt om dankzij dit transformatieplan haar REBITDA op te trekken met 20 miljoen euro voor het boekjaar 2019/2020 en hoopt haar cumulatieve REBITDA tot meer dan 100 miljoen euro te verhogen in het boekjaar daarop.

Verticaal geïntegreerd partnerschapsmodel

Concreet wil Greenyard een innovatief, verticaal geïntegreerd partnerschapsmodel doorvoeren. Daarover voert het momenteel gesprekken met haar belangrijkste klanten. Een verdere implementatie van dit model zal ervoor zorgen dat Greenyard sterker en efficiënter wordt en dat de organisatie beter in staat zal zijn om haar marge en marktpositie te beschermen. Op langere termijn zal het partnermodel leiden tot minder afval, betere productkwaliteit en betere marges in de waardeketen, wat voordelen oplevert voor iedereen.

422 jobs bedreigd

Greenyard wil ook haar organisatie aanpassen aan dit nieuwe model en de nieuwe manier van werken die hiermee gepaard gaat. Dat heeft grote gevolgen voor de medewerkers van het bedrijf, want maar liefst 422 jobs, verspreid over verschillende landen, komen zo in gevaar. Het gaat daarbij vooral om medewerkers in Fresh in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Naar verluidt wil Greenyard de getroffen medewerkers zo veel mogelijk herplaatsen binnen de onderneming.

Verkopen of sluiten van fabrieken

Het bedrijf benadrukt verder dat het haar omvang en organisatiestructuur wil "optimaliseren, rationaliseren en consolideren". Concreet is het van plan om een aantal activa en locaties die niet het vereiste rendement opleveren of die niet langer essentieel zijn voor de dienstverlening te sluiten of te verkopen. Zo wil Greenyard op korte termijn haar Frozen fabriek in Baja in Hongarije sluiten of verkopen.

Afstoten van niet-kernactiviteiten

Daarnaast is het bedrijf ook van plan om activiteiten die niet tot de kern van Greenyard behoren in Fresh- en Long Fresh-segmenten en die een beperkte bijdrage leveren aan de resultaten van Greenyard, af te stoten. Dit zou volgens het bedrijf op korte termijn moeten leiden tot een cashoptimalisatie van 50 tot 75 miljoen euro tegenover tegenover een verlies aan REBITDA van minder dan 5 miljoen euro per jaar.

Greenyard bekijkt ook de mogelijkheid om haar Prepared divisie strategisch te desinvesteren met het oog op een verdere schuldafbouw van de onderneming. Haar kerndivisies Fresh en Frozen blijven buiten schot.  

Verbetering van logistiek en management van de toeleveringsketen

Verder wil het bedrijf ook haar logistiek en het management van de toeleveringsketen verbeteren. Daarbij zal Greenyard gebruikmaken van haar pan-Europese aanwezigheid, schaalgrootte en best practices om te profiteren van verdere schaalvoordelen in haar inkoop- en supply chain-processen binnen de groep, klinkt het bij Greenyard.

Daarom implementeert Greenyard een optimale benutting van de internationale weg- en zeetransportstromen door het verhogen van de opvulpercentages van de vrachtwagens, het optimaliseren van de routeplanning om te komen tot gecombineerde ladingen en consolidatie van alle overzeese volumes.

Bovendien zal het stroomlijnen van processen en het optimaliseren van de interne productstromen een verhoogde productiviteit en efficiëntie in de magazijnen genereren waardoor de totale hoeveelheid afval zal verminderen.

"Totaaloplossing"

"Greenyard streeft naar een totaaloplossing om haar balans te versterken. De totaaloplossing omvat een verbeterde REBITDA, contante opbrengsten uit verdere desinvesteringen en verdere financieringsmogelijkheden, zoals extra kapitaal, om de komende drie jaar tot een schuldafbouw van minder dan 3,0x te komen. In dit verband is Greenyard gesprekken gestart met een shortlist van potentiële investeerders die interesse hebben getoond om in te schrijven op het eigen vermogen van Greenyard. Lazard is aangesteld als financieel adviseur om te helpen bij het vinden van een overeenkomst met een fundamentele investeerder in verband met het aantrekken van extra kapitaal", benadrukt Greenyard.

Al laat het bedrijf tegelijk ook weten dat het afscheid neemt van zijn COO Carl Peeters. Hij verlaat het bedrijf na de overdracht van zijn verantwoordelijkheden, uiterlijk op 31 mei.

“Noodzakelijk voor een gezondere toekomst”

“De extreem droge zomer van dit jaar, de terugroepactie van het begin van de zomer, maar voornamelijk de aanhoudende marktdruk in de markt vragen om belangrijke beslissingen. Na jaren van intensieve groei van Greenyard, is het tijd om onze kracht en schaal te consolideren en te gebruiken om een nog nauwere samenwerking aan te gaan met onze klanten. We willen de sterke en efficiënte partner van de retail blijven, nog sterker dan vandaag. Een partner die klaar is voor de toekomst, samen met haar klanten. Vandaag maken we al grote vorderingen met deze initiatieven. Helaas betekent dit ook een transformatie van de organisatie. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen nodig zijn voor een gezondere toekomst voor Greenyard, haar medewerkers, haar klanten, haar leveranciers en ook haar aandeelhouders”, verduidelijkt Hein Deprez, co-CEO van Greenyard.

Marc Zwaaneveld sloot zich daarbij aan: “Wij geloven dat Greenyard een mooie toekomst voor zich heeft. Door een strikte uitvoering van het transformatieplan te waarborgen, kunnen we een groot onontgonnen potentieel benutten dat onze efficiëntie en winstgevendheid aanzienlijk zal verbeteren. Bovendien zal onze analyse voor een hernieuwde organisatie van de verschillende divisies ervoor zorgen dat we onze klanten dezelfde kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden die ze gewend zijn, terwijl we Greenyard optimaliseren door activa die niet langer essentieel zijn, te desinvesteren en onze kostenstructuur te verbeteren.”